Gå til innholdet

Vi ser fram til et godt samarbeide sier Gaute Moldestad,styreleder i Freidig Fotball og markedsdirektør Cathrine Tronstad i TrønderEnergi under signeringen av avtalen som sikrer et tett samarbeid mellom TrønderEnergi og Scandia Cup i 3 år framover.

TrønderEnergi inngår sponsoravtale med Scandia Cup

15.12.2009

TrønderEnergi blir Gullsponsor i Scandia Cup - TrønderEnergi er seg bevisst sitt samfunnsansvar som en solid bedrift og en stor og trygg arbeidsplass i mange kommuner i Sør-Trøndelag. Selskapet har i alle år gitt økonomisk støtte til ulike kulturarrangementer, festivaler, idrettslag og enkeltpersoner for å fremme trøndersk breddeaktivitet.

Målet er hele tidenå nå ut til flest mulig, bredest mulig. Vårt ønske om å støtte arrangement som bidrar til at unge utøvere kan utvikle gode og sunne holdninger er også en viktig driver når vi nå går inn som gullsponsor i Scandia Cup.

TrønderEnergi FairPlay pris:
I tillegg til å være gullsponsor skal TrønderEnergi utvikle og dele ut FairPlay pris. Prisen har som hensikt å motivere og engasjere lagene som melder seg på Scandia Cup til å bidra med å øke bevisstheten omkring FairPlay blant barn og unge. Prisens innhold og kriterier utvikles blant annet i samarbeid med RBK og Trøndelag Fotballkrets.

Prisen deles ut under Scandia Cup finalene på Lerkendal Stadion.

Et 3-årig samarbeid med Scandia Cup og Freidig Fotball
TrønderEnergi går også inn i et samarbeid med arrangørklubben Freidig fotball.