Gå til innholdet

TrønderEnergi henter inn 750 millioner kroner

20.06.2011

Pressemelding: TrønderEnergi AS (TE) har i dag signert en intensjonsavtale om salg av aksjer i TrønderEnergi Nett AS (TEN) til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Partene tar sikte på endelig avtaleinngåelse og oppgjør i løpet av tredje kvartal i 2011.
Intensjonsavtalen medfører at KLP kjøper aksjer i TEN for 750 millioner kroner, og vil med det oppnå en eierandel på inntil 35%. Endelig gjennomføring av transaksjonen avhenger av godkjenning fra relevante myndigheter.

Kapitaltilførselen vil styrke kapitalgrunnlaget til TE, og selskapet vil stå bedre rustet til å realisere ambisjonene om fortsatt vekst innenfor kjerneområdene. For TE betyr dette større handlingsrom med blant annet økte muligheter til å kunne realisere selskapets mål om å øke egen produksjon av fornybar energi fra 2 TWh til 3 TWh i 2020.

-Vi er meget godt fornøyd med å få KLP som en egenkapitalpartner i konsernet.
Denne avtalen er med på å bidra til at TrønderEnergi kan bygge ut mer fornybar energi. Det er viktig at regionale selskaper har muskler til å ta del i de vann- og vindkraftutbygginger som vi mener kommer i Midt-Norge, sier styreleder Per Kristian Skjærvik i en kommentar.

For TE har det vært viktig å hente inn frisk kapital uten å røre ved eierstrukturen i morselskapet, som utgjøres av 22 kommuner i Sør-Trøndelag og energiselskapet NEAS på Nord-Møre.

-Livsforsikringsselskapene fikk fra siste årsskiftet økt adgang til å investere i infrastrukturselskaper. Sammen med KLP blir vi de første til å utnytte denne attraktive muligheten, sier finanssjef Olav Sem Austmo.

Arctic Securities ASA og SMN Sparebank 1 Markets har vært finansielle rådgivere og Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for TE.

For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med:

TrønderEnergi:
Styreleder Per Kristian Skjærvik, +47 90 72 75 33
Kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad, +47 91 39 96 57, ole.jorgen.frostad@tronderenergi.no
Finanssjef Olav Sem Austmo, +47 97 67 55 14, olav.sem.austmo@tronderenergi.no

Trondheim, 20.juni 2011.
Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS