Gå til innholdet

TrønderEnergi går inn i Norwind

08.03.2010

TrønderEnergi, gjennom datterselskapet TrønderEnergi Invest AS, har gjennom kjøp av aksjer fra Scatec AS, ervervet 20 prosent av Norwind AS, et selskap som spesialiserer seg på fundamenter for vindturbiner til havs og installasjon av disse. NorWind er etter transaksjonen eid av Scatec, Grieg Gruppen og TrønderEnergi Invest.
- Utbyggingen av offshore vindkraft i Europa er i økende grad relevant for norsk leverandørindustri og vi i TrønderEnergi Invest har valgt å gå inn på eiersiden i Norwind fordi vi har sterk tiltro til selskapets ledelse, erfaringsbase og gjennomføringsevne, sier Tommy Olsen, administrerende direktør i TrønderEnergi Invest.

Norsk leverandørindustri ser store muligheter i å ta del i den betydelige offshore vindkraftutbygging som er planlagt i flere europeiske land de neste ti årene. Bare i tredje utbyggingsrunde i Storbritannia anslås det investeringer i størrelsesorden 750 milliarder norske kroner. NorWind er godt posisjonert for å kunne bli en vesentlig aktør på installasjon av fundamenter i et marked som antas å bli stramt grunnet mangel på tilpassede fartøyer for slike operasjoner.

NorWind besitter en vesentlig og unik erfaring innen offshore vind som følge av installasjon av fundamenter til Alpha Ventus, den første offshore vindparken utenfor Tyskland. Gjennom de erfaringer Norwind har fått i Alpha Ventus prosjektet, utarbeider selskapet mer kostnadseffektive løsninger for fundamentinstallasjon. Norwind planlegger en ny type installasjonsfartøyer som vil være spesialisert for fundament- og pæleoperasjoner. NorWind har også eierposter i selskapene Owec Tower, Teknisk Data og Troll WindPower som alle hver på sitt område leverer sentrale elementer i verdikjeden for offshore vind.

- NorWind har på kort tid lyktes med å etablere seg i det hurtig voksende markedet knyttet til vindkraft til havs. Vi er veldig godt fornøyde med å få en industriell aktør som TrønderEnergi inn på eiersiden i NorWind, sier administrerende direktør i Scatec, Alf Bjørseth. – TrønderEnergi bringer med seg solid vindkraftkompetanse og et langsiktig perspektiv som er grunnleggende for at NorWind skal bli en stor leverandør til markedet innen havvindkraft, sier han.

Om TrønderEnergi Invest
TrønderEnergi Invest, et heleid datterselskap av TrønderEnergi, søker gjennom investeringer og aktivt eierskap å bidra til industriell verdiskaping i nordiske selskaper innenfor leverandørindustri til primært fornybar sektor, være seg vindkraft, solenergi, bioenergi, tidevannskraft eller bølgekraft. TrønderEnergi Invest har en forvaltningskapital på 500 millioner, hvorav 340 millioner relaterer seg til industrielle investeringer og de øvrige 160 millioner knytter seg til plasseringer i verdipapirer på Oslo børs. TrønderEnergi Invest er for øvrig aktivt engasjert i blant annet Metallkraft, Dynavec og Vigor.

Om Grieg
Grieg Gruppen opererer global innefor en rekke forretningsområder inklusive shipping, logistikk, skipsmegling, maritime informasjonssystemer, investeringsrådgivning og oppdrettsanlegg. Grieg Gruppen har rundt 1500 ansatte.

Om Scatec
Scatec vurderer trender og ny teknologi innen områdene fornybar energi og avanserte materialer. Basert på de beste ideene utvikler selskapet satsinger og søker å legge forholdene til rette slik at idéer kan utvikles til bærekraftige bedrifter. Scatec har i løpet av få år vært katalysator for en rekke nyskapende virksomheter som i stor grad vil bidra til å videreutvikle teknologier som har stor betydning for miljø og verdiskaping.