Gå til innholdet

Tord Lien ny direktør i konsernet

24.05.2012

Stortingsrepresentant Tord Lien går over i stilling hos TrønderEnergi som direktør for samfunn og informasjon når han går av på Stortinget neste høst.
Tord Lien ny direktør i konsernet

Stortingsrepresentant Tord Lien skal tiltre nyopprettet stilling som direktør samfunn og informasjon i TrønderEnergi når han forlater Stortinget neste høst.

Tord Lien varslet forleden at dette blir hans siste periode på Stortinget. Han ble valgt inn på Stortinget ved valget i 2005. Nå ser han fram til å starte i TrønderEnergi, selv om det først skjer til neste høst.

Styrker laget
-Vi er glad for å få Tord Lien på laget. Dette styrker oss på områder hvor vi har sett at det er et godt utviklingspotensial. Med en slik person i en slik stilling vil vi bedre kunne forvalte vårt samfunnsansvar, bedre kommunikasjonen med våre eiere og ikke minst de regionale og sentrale politiske miljøene. Og jeg vil legge til at selskapet har endret seg etter fusjonen med Trondheim, og har fått en viktig regional rolle. sier konsernsjef Ståle Gjersvold.
-Vi trenger å styrke laget med en frontperson som har tung erfaring med media, det politiske systemet og som har en offensiv holdning mht å sette TrønderEnergi sine interesser på kartet, sier Markeds- og kommunikasjonsdirektør Cathrine Tronstad.

-Hva ser du i TrønderEnergi?- Norges velstand og velferd er skapt på energi. I årene som kommer vil fornybar energi bli stadig viktigere både i Norge og Europa. Skal Norge gjøre sitt bidrag til å gjøre Europa mer fornybart må ny vann- og vindkraft bygges ut. Samtidig krever slike utbygginger og forsyningssikkerheten for øvrig mer nettutbygging. TrønderEnergi står i så måte foran noen spennende år fremover, og jeg gleder meg til å gjøre mitt bidrag til å legge til rette for produksjon og distribusjon av energi i regionen og der styret og ledelse mener vi bør være aktører. Sist men ikke minst ser jeg ett selskap med bunnsolid trøndersk eierskap som har en sterk og dynamisk ledergruppe som jeg gleder meg til å jobbe sammen med, sier Tord Lien.

-Hvilke oppgaver synes du blir særlig viktige i din nye rolle?- Jeg har lyst til å bidra til å gjøre TrønderEnergi mer synlig både på den regionale og nasjonale arena. Det vil også være viktig å skape gode relasjoner mellom selskapet og kommunene i Sør-Trøndelag, både eierne og de andre kommunene. Så er det jo slik også i kraftbransjen at man ikke alltid bestemmer arbeidsdagen helt selv. Jeg tenker da på uforutsette hendelser som får konsekvenser for selskapets ansatte, kunder eller tredjepart. I forhold til slike hendelser er det jo først og fremst viktig at man lager systemer for at de ikke skal skje, men når det først skjer er det jo viktig at man også er forberedt på å informere alle involverte og samfunnet rundt på best mulig måte, sier han.

-Hvordan vil du jobbe utad?- Nå er det gjerne litt tidlig å komme med det vi politikere kaller en programerklæring. Strategier står seg ofte best dersom de er forankret bredt, så dette er noe jeg må gå opp sammen med de jeg skal jobbe med og med konsernets styre og ledelse. På den annen side har jeg jo sagt, og det stemmer nok delvis, at det jeg først og fremst er god på er å være stor i kjeften. Det kommer jeg nok ikke til å slutte med. Men det nytter jo ikke alltid å ta den tilnærmingen. Ofte er det langsiktig informasjonsarbeid som gir de beste resultatene. Uansett er det viktig å klare å kommunisere målrettet og overtid med alle ”stakeholders” for eksempel kunder, forvaltningen, media og eierne, med det samme budskapet. Samtidig som man nok bør være bevisst at presentasjonen ikke trenger å være den samme, avslutter Tord Lien.

CV Tord Lien. Fra Stortingets offisielle sider ser Tord Liens CV slik ut:

Personalia:

Født 10.09.1975 i Øksnes, Nordland

Medlemskap i stortingskomiteer 2005-2009
Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
2009-2013 Andre nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen,
20.10.2009 - 30.09.2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
Medlemskap i delegasjoner2009-2013 Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 22.10.2009 - 30.09.2012
Medlemskap i gruppestyrer 2009-2013 Første varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2011 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring:

Utdanning
· Myre barneskole 1981-1988
· Øksnes ungdomsskole 1988-1991
· Sortland videregående skole, allmenne fag 1991-1994
· Mellomfag statsvitenskap, Høgskolen i Bodø 1994-1996
· Grunnfag og to mellomfag internasjonal politikk og historie, NTNU, Trondheim 1997-1999
· Cand.philol. hovedfag historie, NTNU, Trondheim 1999-2003

Yrke
· Operativ leder ved Whale Tours somrene 1997-2003
· Fylkessekretær, Sør-Trøndelag FrP 2001-2002
· Rådgiver ved Norsk Privatøkonomi 2003-2005

Verv
Kommunalpolitisk aktivitet
· Medlem Trondheim bystyre 2003-2005

Tillitsverv i partier
· Medlem Styret for Øksnes FrP 1991-1993
· Formann Trondheim FpU 1997-1999
· Formann Trondheim FrP 1999-2003, 2007-2009
· Formann Sør-Trøndelag FrPs nominasjonskomite 2002-2003

Tillitsverv i organisasjoner
· Leder Sør-Trøndelag volleyballkrets 2003-2005
· Medlem Utvalget for Organisasjonsutvikling 2004-2005
· Leder Valgkomiteen i Norges Volleyballforbund fra 2009

Litteratur Lien, Tord: Debatten om grensefestningene 1901-1905, NTNU 2002