Gå til innholdet
Trond F. Mellingsæter

Trond F. Mellingsæter

Toppledere i Sarepta på plass

06.11.2013

Trond F. Mellingsæter er ansatt som administrerende direktør i Sarepta Energi AS. I dag er han en del av ledelsen i Danske Bank i København. Samtidig er John E. Larsen ansatt som finansdirektør. Han kommer fra tilsvarende stilling i Vector Technology Group.
- Vi i Sarepta Energi har fått konsesjon på en av de største vindsatsingene i Norge, og arbeider nå for å etablere grunnlag for investeringsbeslutning. Om denne blir positiv, står vi foran en spennende og viktig utvikling for Midt-Norge. Derfor var det gledelig å registrere den store interessen for toppstillingene i Sarepta. Vi kunne velge blant meget gode kandidater, og jeg er stolt over å kunne presentere Trond F. Mellingsæter og John E. Larsen som nye på laget, sier styreleder Anne S. Lycke.

Trond F. Mellingsæter starter i Sarepta 1. februar, 2014, og John E Larsen starter umiddelbart.

CV - Trond F. Mellingsæter
 • Kommer fra stillingen som Senior Executive Vice President, Global Head of Transaction Banking ved hovedkontoret Danske Bank, København.
 • Har tidligere hatt flere stilinger i Danske Bank og Fokus Bank, bl.a. som CEO for Danske Bank i Norge. Har også arbeidet som viseadministrerende direktør i Enova
 • Utdannet Cand.polit ved Universitetet i Oslo
 • Master of Management ved BI
 • Advanced Management programme ved INSEAD og Executive, Strategic IQ ved Harvard Business School.
 
John E. Larsen
 • Kommer fra stillingen som CFO ved Vector Technology Group
 • Har tidligere arbeidet ved Norsk Solkraft, Renewable Energy Corporation, Telenor og Norsk Hydro.
 • Utdannet siviløkonom fra NHH
 • Master of International Business, NHH

Bakgrunn: Sarepta Energi AS
 • Sarepta Energi AS ble etablert i 2005, og er i dag et samarbeid mellom NTE og TrønderEnergi, hvor partene eier 50 % hver i selskapet.
 • Partenes ambisjon er å ha 2020 GWh i produksjon innen 2020.
 • Sarepta Energi AS har gjennomført en vellykket utbygging av første byggetrinn på Ytre Vikna, årlig produksjon her er ca 120 GWh.

NTE
 • Eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Virksomheten omfattes produksjon og salg av energi, distribusjon av energi, utbygging og salg av fiberbredbånd og innholdstjenester, salg av elektroinstallasjonstjenester.
 • Årlig kraftproduksjon ca 4000 GWh
 • Årlig omsetning ca 4 mrd kroner
 • Antall ansatte ca 850 

TrønderEnergi 
 • TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS
 • Virksomheten omfattes produksjon og salg av energi samt distribusjon av energi
 • Årlig kraftproduksjon 2 – 2,5 TWh
 • Årlig omsetning ca 1,7 mrd kroner
 • Antall ansatte ca 500

Størrelser:

Myndighetene i Norge og Sverige har satt som mål at produksjonen av fornybar energi skal økes med 26,4 TWh innen utgangen 2020. Sarepta sine prosjekter er vurdert som de beste i landet.
En utbygging på Fosen vil være den største landbaserte vindkraftutbyggingen i Nord-Europa

Sarepta har fått konsesjon på å bygge 600 MW på Fosen. I tillegg har vi tidligere fått konsesjon på til sammen 200 MW på Ytre Vikna og Frøya. Vi står dermed foran mulige investeringer på nærmere 10 milliarder kroner.
sarepta-tabell