Gå til innholdet

Sokna kraftverk

Tapping av inntaksdam - Sokna i uke 45

27.10.2008

På grunn av reparasjoner på ei luke i tilløpstunnellen til Sokna Kraftverk, må vi tappe ned magasinet i inntaksdammen i uke 45/08. Med dette vil vi bryte tillatt laveste regulerte vannstand i magasinet på 210 moh da omløpstunnellen forbi demningen ligger på ca.196 moh.
Tillatelse til dette er gitt av NVE den 17.10.2008.

Manøvreringen starter mandag den 3.11 utpå dagen, og vi regner med at det er tømt til om morgenen tirsdag den 4.11. Hvor lang tid arbeidet tar er usikkert, men alt skal være oppfyllt og driftsklart senest til mandag den 11.11.2008. Det vil være endel grums i vatnet nedenfor demningen et par timer mens den siste tømminga pågår.

Omløpsluka står åpen under hele arbeidet, og mellom dammen ved Småaunet og til utløpstunnellen nedenfor Møllefossdammen vil Lundesokna ha noe mer vannføring enn normalt.