Gå til innholdet

Bildet viser del av planområdet. Eksisterende 420 kV-linje krysser området i bakkant. Mulig plassering av drifts- og vedlikeholdssenter samt transformatorstasjon ned til høyre.

Stokkfjellet - Melding og forslag til utredningsprogram

06.02.2012

Denne meldingen er en offentlig kunngjøring om at TrønderEnergi Kraft (TEK) har startet planleggingsarbeidet med et mulig vindkraftverk på Stokkfjellet i Selbu kommune i Sør-Trøndelag.
TEK som tiltakshaver er pliktig til å gi ut en offentlig melding ved oppstart av et slikt planleggingsarbeid.

Med bakgrunn i energiloven og plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger  presenterer TEK med dette en forhåndsmelding  med tilhørende forslag til utredningsprogram for Stokkfjellet vindkraftverk.

Hensikten med meldingen er å informere om at planlegging har startet og å legge til rette for  medvirkning fra myndigheter, organisasjoner og privatpersoner. Meldingen skal også gi et grunnlag for høringsinstansene for innspill til de videre utredninger som prosjektet må gjennomføre  for å kunne synliggjøre alle konsekvenser ved en eventuell realisering.

 Last ned utredningen som PDF her, eller bla i dokumentet under: