Gå til innholdet

Mentorgruppe, elevene jobber med mattelekser

SEIRE - mattetreningsprosjekt for elever

04.05.2009

Hver ukedag kommer det mange elever fra de forskjellige videregående skolene rundt om i Trondheim opp til NTNU Gløshaugen for å møte mentorene sine. Elevene kommer også en ekstra dag i måneden for å høre om en bedrift og for å møte elever fra andre grupper. Prosjekt SEIRE er drevet av studenter for å hjelpe og motivere elever.
SEIRE er altså et mattetreningsprosjekt for elever som har valgt teoretisk matte første året på videregående skole og en gang i uken setter de av to timer for å jobbe med matte sammen med en student. Hver student har ansvar for 5-7 elever og oppfølging av hver enkelt elev er svært viktig. Vi i SEIRE vil at de skal ha muligheten til å velge realfag selv om de ikke får hjelp hjemmefra

Tanken bak sosialkveldene er at elevene skal få et innblikk i hva som kan vente dem i Trondheim dersom de velger realfag videre. De får de høre hva bedriftene i nærmiljøet egentlig driver med og forhåpentligvis vil de finne noe som de ønsker å holde på med selv. Dersom de ikke får den store åpenbaringen er studetene der for å fortelle om hva de studerer og et av tipsene er at dersom en velger realfag så trenger en ikke å velge livets vei nå, men allikevel ha alle dører åpne.

Vi har nå 160 elever og 21 ivrige mentorer som er sivilingeniørstudenter fra 10 forskjellige linjer, studenter på medisin og femårig lærerutdannelse. Alle mentorene er nøye utvalgt i forhold til de kravene som stilles til en ung person som skal være motivator og mattelærer for elever som ikke er mange årene yngre enn seg selv. Det er en krevende og spennende jobb som gir mye bra erfaring tilbake.

SEIRE har hjulpet mange elever i Trondheim. ” Etter å ha gått nesten ett år på dette programmet med to usedvanlige gode mattementorer kan jeg ikke si noe annet enn at dette er til å anbefale. Det er veldig lærerikt, hjelpsomt og morsomt! Jeg føler meg langt fra dum, tvert imot, jeg føler meg smartere. Dette programmet kunne jeg gjerne ha betalt for om jeg kunne ha fått dette tilbudet til r-matte, for nå står valget mellom r-matte og s-matte.” Quynh D. Nguyen, elev i prosjekt SEIRE.

SEIRE jobber for tiden med å overbevise kunnskapsdepartementet om at prosjektet skal fortsette eller å faktiskt bli et varig tilbud til elevene. Noen bedrifter hjelper SEIRE med å sponse mentorer slik at SEIRE kan utvides og rekke ut til flere ungdommer.

TrønderEnergi har hjulpet SEIRE med å holde presentasjon på en sosialkveld og støtter nå en mentor. De som er med i prosjekt SEIRE setter stor pris på dette.