Gå til innholdet
Samarbeidsavtale med Røde Kors

Samarbeidsavtale med Røde Kors

26.08.2015

TrønderEnergi har signerer en treårig samarbeidsavtale med Røde Kors, hvor TrønderEnergi blir Røde Kors sin prosjektpartner. Formålet med partnerskapet er å styrke Røde Kors sitt humanitære arbeid, og det inkluderer bidrag til oppstarten av prosjektet Nettverk etter soning.

Samarbeidet med Røde Kors åpner for konkret engasjement rundt humanitært arbeid, og kan gi økt trivsel og samhørighet på arbeidsplassen. Dette er en mulighet for at vi kan engasjere oss, og øke vår kompetanse og forståelse for humanitære og sosiale forhold.

I tillegg til selve samarbeidsavtalen med Røde Kors, har vi sett muligheter for å kunne bidra på flere måter. For mennesker som har sonet i fengsel er det å ha noe meningsfylt å fylle dagene med viktig. Kanskje den viktigste suksessfaktoren for å klare å holde seg rusfri og borte fra kriminalitet. Det er mange i regionen vår som både ønsker og kan arbeide, men som ikke får muligheten.

TrønderEnergi kom derfor opp med ideen om å starte å en leverandørbedrift av skogryddingstjenester, hvor en del av de ansatte er tidligere straffedømte. Dette er nå godt i gang som et prosjekt internt i TrønderEnergi, hvor mange gode hoder og hender er med. Vi jobber mot prosjektstart ute i felten om kort tid, og bedriftsetablering i løpet av høsten.