Gå til innholdet

PRESSEMELDING: TrønderEnergi ut av OFAS

23.02.2011

Orkdal kommune og TrønderEnergi har i dag blitt enige om overdragelse av TrønderEnergis eierandel på 58,6 prosent av aksjene i fjernvarmeselskapet Orkdal Fjernvarme AS (OFAS). Aksjene overdras til Orkdal kommunes heleide selskap Orkdal Energi AS.
Overdragelsen skjer under forutsetning av godkjenning i styret for Orkdal Energi AS.

Transaksjonen er et ledd i Orkdal kommunes sterkt uttrykte målsetning om å satse på fjernvarme i Orkdal.

For TrønderEnergi er dette i tråd med selskapets langtidsplan mot 2020, der ønsket er å fase ut fjernvarme av selskapets forretningsstruktur for å kunne ha større fokus på kjernevirksomheter som nettvirksomhet, samt produksjon av vann- og vindkraft.

For ytterligere opplysninger:
  • Energidirektør Leidulv Gagnat, TrønderEnergi Kraft AS, mob. 913 99 639.
  • Ordfører Gunnar Lysholm, Orkdal kommune, mob. 928 44 400.
Trondheim, 22. februar 2011.
Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef

Kontaktinfo:
Mobil: 913 99 657
E-post: ojf@tronderenergi.no