Gå til innholdet

PRESSEMELDING: TrønderEnergi til Lerkendal

22.09.2010

Konsernstyret i TrønderEnergi har i dag besluttet å flytte konsernets hovedkontor til Lerkendal, med innflytting i nytt bygg medio 2012.
TrønderEnergi skal i perioden fram til innflytting på Lerkendal være midlertidig på Vestre Rosten, i det tidligere Fokus-bygget.

Det er besluttet at dagens hovedkontor på Tunga skal selges.

Styret i TrønderEnergi AS gir konsernsjef Rune Malmo fullmakt til å undertegne leiekontrakt for 10 år med ByggteknikkAS vedrørende leie av eiendommen, som blir lokalisert mellom Lerkendal stadion og Holtermannsveien.

TrønderEnergi har rett til å kjøpe bygget innen fem år etter innflytting.

Trondheim, dato 22. september 2010.
Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef

Kontaktinfo:
Direkte: 73 54 16 57
Mobil: 913 99 657
E-post: ojf@tronderenergi.no