Gå til innholdet

PRESSEMELDING: TrønderEnergi inn i Hydroenergi

06.03.2012

TrønderEnergi går inn på eiersiden og kjøper 47 prosent av aksjene i Hydroenergi AS gjennom det heleide datterselskapet TrønderEnergi Invest AS.
TrønderEnergi eies av 22 kommuner i Sør-Trøndelag, samt Nordmøre Energiverk (NEAS) og har 500 ansatte med hovedkontor i Trondheim.

Hydroenergi AS er lokalisert på Gjøvik med ca. 30 ansatte. Selskapet leverer elektro-mekanisk utrustning og løsninger til små- og mellomstore kraftverk i Norge og utvalgte land i Europa, Amerika og Asia. Hydroenergi optimaliserer løsninger basert på kundenes vannkraftkonsesjoner, egen turbinteknologi og kompetanse innenfor utvikling av vannkraftverk.

Selskapet har en veldig god prosjektportefølje for 2012 og utover. Når de grønne sertifikatene nå er på plass i Norge, forventes ytterligere vekst i dette segmentet også innenlands.

-For oss er dette en spennende investering i et selskap som har ambisjoner og erfaring både nasjonalt og internasjonalt, sier investeringsdirektør Tommy O. Olsen i TrønderEnergi.

- Hydroenergi har ønsket en langsiktig partner som kan tilføre selskapet kompetanse og styrke mulighetene både i Norge og internasjonalt. TrønderEnergi er en slik partner. Vi gleder oss til å utvikle virksomheten videre sammen med et svært kompetent og erfarent vannkraftmiljø, sier daglig leder Steinar Johannessen i Hydroenergi.

For ytterligere informasjon:
Kontakt TrønderEnergi Invest: Investeringsdirektør Tommy O. Olsen. Telefon +47 97 62 34 09

Og/eller Hydroenergi AS: Daglig leder Steinar Johannessen. Telefon +47 90 02 83 83

Trondheim, 06.03.2012.
Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS