Gå til innholdet

PRESSEMELDING: Samtaler om samordning av Malvik Everk og TrønderEnergi

25.01.2011

Representanter fra Malvik Everk og TrønderEnergi avtalte i går at det innledes samtaler med tanke på å samordne virksomhetene i Malvik Everk AS og TrønderEnergi AS.
Styret i TrønderEnergi har nylig vedtatt et Målbilde for 2020 og der er ytterligere konsolidering i nettbransjen antatt å komme. TrønderEnergi ønsker å delta i slik regional utvikling.

”En samordning av virksomhetene i Malvik Everk og TrønderEnergi vil være en naturlig og ønskelig utvikling for både kunder, eiere og ansatte i de to selskapene”, sier styrelederne Tormod Larsen i Malvik Everk og Per Kristian Skjærvik i TrønderEnergi.

Malvik kommune har nylig vedtatt å søke fusjon/samarbeid for sin E-verksvirksomhet.

"I de innledende samtaler med TrønderEnergi ser vi at de overordnede målsettinger med en sammenslåing av selskapene er sammenfallende. Dette vil sikre de ansatte et større internt arbeidsmarked som gir bedre karrieremuligheter og sikrere arbeidsplasser. Samtidig vil innbyggere og næringsliv i Malvik kommune oppnå lavere nettleie. Malvik kommune vil på denne måten frigi likvide midler og samtidig kunne få en større del av fremtidig verdiutvikling i TrønderEnergi", sier ordfører Terje Granmo.

Trondheim/Malvik, 25. januar 2011

Tormod Larsen
Styreleder Malvik Everk
Mobil: 900 62 060
E-post: tormod.larsen@neanett.no

Rune Malmo
Konsernsjef Trønder Energi
Mobil: 913 99 660
E-post: rune.malmo@tronderenergi.no

Rolf Michelsen
Konserndirektør TrønderEnergi
Mobil: 907 83 047
E-post: rolf.michelsen@tronderenergi.no