Gå til innholdet
F.v.: Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi, konsernsjef Christian Stav i NTE, konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi og konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft

F.v.: Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi, konsernsjef Christian Stav i NTE, konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi og konserndirektør Jon Brandsar i Statkraft

PRESSEMELDING: Nytt samarbeid på Fosen

03.03.2014

De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten. Samarbeidet øker sannsynligheten for at disse tre vindparkene blir bygd, og for nettilgang også til de øvrige konsesjonsgitte parkene på Fosen.

Partene innleder nå forhandlinger med sikte på å etablere et felles selskap som skal eie de tre vindparkene. Den samlede kapasiteten på de tre prosjektene er over 600 MW, og en investeringsbeslutning for de tre parkene vil medføre at Statnett kan fatte beslutning om å bygge ny sentralnettslinje fra Namsos til Storheia.

I 2013 ga Olje- og energidepartementet konsesjon til vindparker og kraftlinjer i Midt-Norge som til sammen kan gi det største løftet for fornybar energiproduksjon i Norge på mange år, med samlede investeringer opp mot 20 milliarder kroner. Vindparkene og kraftlinjene i området er gjensidig avhengige av hverandre for å kunne realiseres.

De to eksisterende vindkraftselskapene som har konsesjonene på Fosen, Sarepta Energi og SAE Vind, fortsetter utviklingen av de øvrige parkene. Det betyr at Sarepta Energi, som eies av TrønderEnergi og NTE i fellesskap, skal arbeide videre for å bygge Ytre Vikna 2, Harbaksfjellet, Sørmarkfjellet og Frøya på til sammen 436 MW. SAE Vind, eid av Agder Energi og Statkraft, viderefører arbeidet med utvikling av Svarthammaren og Geitfjellet i Snillfjord og utvidelsen av Hitra vindpark, til sammen 395 MW.

I et nytt vindkraftselskap vil Statkraft eie 50,1 prosent, Agder Energi 20,9 prosent og de trønderske kraftselskapene NTE og TrønderEnergi vil eie 14,5 prosent hver. Partene er videre enige om at Statkraft skal være ansvarlig for utvikling, utbygging og drift av vindparkene på vegne av selskapet.

Partene har som mål å ta investeringsbeslutning for utbygging av de tre prosjektene i løpet av første halvår 2015, forutsatt lønnsomhet i prosjektene. Samlet investeringsbehov for de tre vindparkene er om lag 7 milliarder kroner. Selskapet vil legge til rette for en ekstern egenkapitalinnhenting i forkant av en investeringsbeslutning. Samarbeidet gir de fire eierne økt fleksibilitet til å vurdere hvor mye kapital de ønsker å investere i den videre vindkraftutbygginga.

Kontakt:
TrønderEnergi: sjef for samfunns- og myndighetskontakt Ingrid Aune, mobil 980 59 711
NTE: konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Inge Bartnes, mobil 952 36 748
Statkraft: kommunikasjonssjef Torbjørn Steen, mobil 911 66 888
Agder Energi: kommunikasjonsdirektør Christian Altmann, mobil 909 68 541