Gå til innholdet

PRESSEMELDING: NTE-styret godkjenner TrønderEnergis Sarepta-kjøp

29.08.2011

Styret i NTE har godkjent TrønderEnergis aksjekjøp i Sarepta Energi AS. TrønderEnergi overtar med dette Statoils posisjon som eier sammen med NTE. - Det er hyggelig å ønske TrønderEnergi velkommen som medeier i Sarepta, sier styreleder Bjørnar Skjevik i NTE
Samarbeidet mellom de to energiselskapene i Midt-Norge legger grunnlaget for en sterk trøndersk vindkraftaktør med muligheter for betydelig verdiskapning i regionen. Kontrollen over de store vindkraftressursene i Trøndelag vil dermed også være trøndersk eid og ligge i regionale selskaper.

- NTE har i flere år hatt et positivt samarbeid med TrønderEnergi om utvikling av vindkraft på Frøya. Vi kjenner derfor TrønderEnergi godt og vet hva selskapet står for, sier Skjevik. -Vi har også en felles interesse i å løse den uholdbare kraftsituasjonen i Midt-Norge og bidra til å utvikle både næringsliv og lokalsamfunn i vår region, fortsetter Skjevik. TrønderEnergis kjøp blir et godt grunnlag for at Sarepta kan bidra til en bedre kraftbalanse i regionen. Det felles eierskapet i Sarepta kan også legge grunnlaget for samarbeid på andre områder.

Sarepta Energi AS har konsesjoner på fire vindparker i Nord- og Sør-Trøndelag. Dette gjelder Ytre Vikna i Vikna kommune, Roan i Roan kommune, Sørmarkfjellet i kommunene Osen og Flatanger og Harbakfjellet i Åfjord kommune. Ytre Vikna og Harbakfjellet har rettskraftige konsesjoner og utbgyggingen av trinn 1 på Ytre Vikna er i gang.

Til sammen er det antatt at disse parkene vil bidra med ca 1,9 TWh fornybar kraftproduksjon om de blir realisert, tilsvarende forbruket i nær 100 000 husholdninger. Det tilsvarer en dobling av det Norge produserer av vindkraft i dag. Om Sarepta finner grunnlag for å bygge ut vindparkene, kan det innebære investeringer på flere milliarder kroner de kommende årene.

- Sarepta ble i sin tid etablert for å sikre NTE en partner i de svært store investeringene som kommer i vindkraft på Trøndelagskysten, sier Skjevik. – Styrets vurdering er fortsatt at NTE alene ikke kan ta de framtidige investeringene, det har derfor ikke vært aktuelt for oss å benytte forkjøpsretten til de aksjer TrønderEnergi har kjøpt.

-Vi er godt fornøyd med NTEs beslutning. Dette gir et godt grunnlag for et forhåpentligvis fruktbart samarbeid om en felles utnyttelse av vindressursene i Midt-Norge. For TrønderEnergi betyr dette at vi langt på vei når de produksjonsmål vi har satt inn mot 2020 når det gjelder utbygging av fornybar energi, sier styreleder Per Kristian Skjærvik i TrønderEnergi.

Trondheim, 29. august 2011
For oppfølging:
Energidirektør Leidulv Gagnat, tlf. 91399639
Kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad, tlf. 913 99 657