Gå til innholdet
PRESSEMELDING: Nettdirektør blir Sarepta-topp

PRESSEMELDING: Nettdirektør blir Sarepta-topp

04.09.2013

TrønderEnergi (TE) har som en av sine viktigste målsettinger å øke produksjonen med 1TWh innen 2020. Gjennom eierskapet i Sarepta Energi AS (eies av NTE og TE med 50% eierandel hver) skal vi nå denne ambisjonen.
Mandag 26. august ble Sarepta etter flere års arbeid tildelt konsesjoner i tråd med våre foreslåtte planer på Frøya og Fosen. Dette betyr at arbeidet med å realisere vindprosjektene i Trøndelag går inn i en ny fase. Sarepta må i de nærmeste årene ta investeringsbeslutninger for mellom 8 og 10 milliarder kroner når prosjektene skal realiseres innen 2020.

Etter OEDs vedtak om å gi rettskraftige konsesjoner har eierne, og styret i Sarepta arbeidet med å styrke Sarepta-organisasjonen.

Knut Ivar Nyhaug har sagt ja til å gå inn som konstituert daglig leder i Sarepta fra og med 15. september.

Nyhaug har erfaring som produksjonsleder i TrønderEnergi Kraft (TEK) , og kommer nå fra stillingen som nettdirektør/daglig leder i TrønderEnergi Nett (TEN).

Eierne og styret i Sarepta er meget fornøyd med å ha fått en av våre tyngste, og mest erfarne ledere til å lede Sarepta inn mot beslutning og gjennomføring.

Knut Ivar Nyhaug vil lede nettselskapet frem til 15. september, og Ole Bjørn Nilsen vil fungere i som daglig leder i TEN i en overgangsfase frem til 15. oktober.

Inger Marie Malvik vil være rådgiver i Sarepta frem til hun fratrer i TrønderEnergi i november.

For nærmere opplysninger kontakt:

Konsernsjef Ståle Gjersvold, mobil 916 13 457
Påtroppende Sarepta-leder, Knut Ivar Nyhaug, mobil 909 46 398
Kommunikasjonssjef Kjell Dahle, mobil 958 97 774


Trondheim, 4. september 2013.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS