Gå til innholdet

PRESSEMELDING: Moderat årsresultat for TrønderEnergi

29.04.2011

Driftsresultatet for TrønderEnergikonsernet i 2010 ble på 309 millioner kr mot 264,3 millioner kr i 2009. Samlede driftsinntekter ble 1.429 milllioner kr mot 986 millioner kr året før.
Årsresultatet etter skatt ble på 84,3 millioner kr mot 230,9 millioner kr i 2009.

Årsproduksjonen ble på 1795 GWh, som er 90% av gjennomsnittlig produksjon de siste  10 år gitt dagens anlegg. Av denne produksjonen er 168,3 GWh produsert i de to vindkraftverkene Valsneset og Bessakerfjellet. TrønderEnergi er landets nest største produsent av vindkraft.

Grunnen til at resultatet for 2010 ble svakere enn for 2009 ligger hovedsakelig i store omstillingskostnader knyttet til fusjonen mellom nettselskapene, tap på omsetning til sluttbrukere, nedskrivning av aksjer i selskapets industriportefølje og ekstra kostnader til omprofilering.

Ordinært resultat før skatt var 222 millioner kr med en skattekostnad på 137,6 millioner kr. Det innebærer en skatteprosent på 62 %.

Konsernets totalkapital pr årsskiftet 2009/2010 var 6.487 millioner kr mot 4.567 millioner kr året før.

Trondheim 29.04.11

Ole Jørgen Frostad
Kommunikasjonssjef

Kontaktinfo:
Mobil: 913 99 657
E-post: ole.jorgen.frostad@tronderenergi.no