Gå til innholdet

PRESSEMELDING: Gode halvårstall for TrønderEnergi

31.08.2011

Regnskapet for første halvår viser et overskudd før skatt på 304 millioner kr mot 109 millioner kr i 2010. Etter skatt ble resultatet 174,2 millioner kr mot 42,8 millioner kr i fjor. Den store forskjellen kan delvis forklares med at Trondheim Energi Nett AS ikke var en del av TrønderEnergikonsernet før andre halvår i fjor.
Driftsresultatet for første halvår var 358,4 millioner kr mot 126,6 millioner kr for tilsvarende periode i 2010.
 
Driftsresultatet for forretningsområde energi for første halvår ble 291,5 millioner kr mot 165,9 millioner kr i 2010. Forskjellen mellom de to årene skyldes i hovedsak en langt høyere produksjon første halvår i år sammenlignet med i fjor – 1008 GWh mot 797 GWh.
 
Forretningsområde nett hadde første halvår et driftsresultat på 77,1 millioner kr mot 27,4 millioner kr for tilsvarende periode i fjor. Som nevnt inngikk ikke Trondheim Energi Nett AS i resultattallene for 2010, og dette forklarer den relativt store forskjellen.
 
TrønderEnergikonsernet hadde ved  halvårsskiftet bokførte eiendeler på 6.295,5 millioner kr. Egenkapitalen var på 2.233 millioner kr.
 
Trondheim 30.08.11
 
Ole Jørgen Frostad
Kommunikasjonssjef
 
For oppfølging: tlf 913 99 657