Gå til innholdet

Positive halvårstall for TrønderEnergi

27.08.2008

Regnskapet for første halvår 2008 viser et overskudd etter skatt på 109,6 millioner kr mot 117,6 millioner kr for samme periode i fjor.
Driftsresultatet første halvår ble på 213,8 millioner kr mot 165,3 millioner kr i 2007. Produksjons- og omsetningsvirksomheten fikk et driftsresultat på 200,7 millioner kr mot 152,5 milloner kr i fjor. Nettvirksomheten fikk et driftsresultat på 22,1 millioner kr mot 24,7 millioner i 2007. Entreprenørvirksomheten, som tidligere var en del av nettvirksomheten, fikk et driftsresultat på 6,8 millioner kr.

Produksjonen i første halvår var 1097 GWh. Dette er 80 GWh mer enn i første halvår i 2007.

TrønderEnergikonsernet hadde ved halvårsskiftet bokførte eiendeler på til sammen 4.452,3 millioner kr. Egenkapitalen var på 2.538,4 millioner kr.

Ole Jørgen Frostad
Kommunikasjonssjef

For oppfølging, telefon 73 54 16 57 / 913 99 657