Gå til innholdet

Positive halvårstall for TrønderEnergi

31.08.2009

Regnskapet for første halvår 2009 viser et overskudd etter skatt på 119,1 millioner kr mot 109,6 millioner kr for samme periode i fjor.
Driftsresultatet første halvår ble på 174,3 millioner kr mot 213,8 millioner kr i 2008. Driftsresultatene for de ulike forretningsområdene var: energi 150 millioner (200 millioner kr i 2008) , nett 38,2 millioner kr (22,1 millioner kr i 2008), marked og tjenester 1,6 millioner kr (5,1 millioner kr i 2008) og investering og vekst 9,8 millioner kr ( - 1 million kr i 2008).

Energiproduksjonen første halvår var 966 GWh mot 1101 GWh i tilsvarende periode i fjor.Energiprisen i første halvår i år har vært vesentlig lavere enn i 2008, faktisk spotpris for vårt område var således 328 kr/MWh i år mot 453 kr/MWh i fjor.

TrønderEnergikonsernet hadde ved halvårsskiftet bokførte eiendeler på til sammen 4.393,7 millioner kr. Egenkapitalen var på 2.281,3 millioner kr.

Trondheim 31.08.09

Ole Jørgen Frostad
Kommunikasjonssjef

For oppfølging: tlf 73 54 16 00/913 99 657