Gå til innholdet
Montasje av stål høyspentmaster

Montasje av stål høyspentmaster

Oppdrag krafttak

05.01.2017

Arbeidet med et mer robust og effektivt nett langs kysten er nå er igangsatt, og vår første forespørsel om høyspentmaster i stål er sendt ut.

Innen kort tid vil vi også forespørre om fundamentering og hovedentreprise for linjebygging. Har du eller din bedrift muligheten for å bidra, så sendt en forespørsel til: torgrim.schnitler@tronderenergi.no for mer informasjon.

TrønderEnergi skal investere i overkant av en halv milliard på trøndelagskysten framover. Den kommende vindkraftutbygginga framskynder vårt arbeid med et mer robust og effektivt kraftnett langs kysten.

TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i hele Sør-Trøndelag, og er regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder.