Gå til innholdet
OED-konsesjoner på Fosen og Frøya

OED-konsesjoner på Fosen og Frøya

26.08.2013

Pressemelding:

- Nyheten om dagens endelige vedtak om konsesjoner på Fosen og Frøya, samt 420kV sentralnettslinje til Statnett, er svært gledelig. Dersom lønnsomhet og finansiering kommer på plass, åpner dette for et kjempeløft innen utbygging av vindkraft i Midt-Norge med vidtrekkende industrielle perspektiver, sier styreleder Anne Strømmen Lycke i Sarepta Energi.
Myndighetene i Norge og Sverige har satt som mål at produksjonen av fornybar energi skal økes med 26,4 TWh innen utgangen 2020. Vindkraft er en del av løsningen, både på klimautfordringene og på kraftunderskuddet i Midt-Norge. Sarepta sine prosjekter er vurdert som de beste i landet. Konsesjonene som Sarepta har fått, gjelder Roan, Frøya og Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger. – I det videre arbeidet vil vi legge stor vekt på god dialog med disse lokalsamfunnene, sier Anne Strømmen Lycke.

En utbygging på Fosen vil være den største landbaserte vindkraftutbyggingen i Nord-Europa, og således svært viktig.

- Vi arbeider nå med fullt trykk for å avklare alle spørsmål omkring lønnsomhet og finansiering. Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette er krevende. Vi snakker om investeringer i størrelsesorden 10 milliarder norske kroner bare for Sarepta. I disse vurderingene er rammevilkårene avgjørende, sertifikatordningen må fungere, og øvrige rammevilkår som for eksempel selskapsskatt og avskrivninger må være konkurransedyktige sammenlignet med Sverige, sier Lycke. En eventuell investeringsbeslutning kan tas i 2015.

Sarepta er et trøndersk selskap som eies av to solide, regionale selskaper, TrønderEnergi og NTE.

- Videre satsing på fornybar energi er en av TrønderEnergis viktigste oppgaver, vi har et strategisk mål om å øke produksjonen med 1 TWh. Dersom vi lykkes med denne satsingen kommer vi langt på veg mot dette målet, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

- Dette vil være et stort løft som NTE nok ikke klarer sammen med TrønderEnergi alene. Derfor arbeider vi med å få på plass en robust løsning på eierskap og finansiering, å få inn en ny eier er svært aktuelt. Dersom vi lykkes i satsingen, vil oppsiden være betydelig, ikke minst i form av industrielle ringvirkninger for Trøndelag, sier konsernsjef Christian Stav i NTE.

For ytterligere kommentarer:
Styreleder Anne Strømmen Lycke, Sarepta Energi AS, mobil 977 94 966 / tel 67564264 
 
Fakta Sarepta Energi AS
 • Sarepta Energi AS ble etablert i 2005, og er i dag et samarbeid mellom NTE og TrønderEnergi, hvor partene eier 50 % hver i selskapet.
 • Partenes ambisjon er å ha 2020 GWh i produksjon innen 2020.
 • Sarepta Energi AS har gjennomført en vellykket utbygging av første byggetrinn på Ytre Vikna, årlig produksjon her er ca 120 GWh.
 • Sarepta Energi AS har i dag fått konsesjon på følgende prosjekter:
  • Roan
  • Frøya
  • Sørmarkfjellet (Osen, Flatanger)
 • I tillegg har Sarepta tidligere fått konsesjon på:.
  • Ytre Vikna II (Vikna)
  • Harbaksfjellet (Åfjord) 
 
NTE
 • Eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Virksomheten omfattes produksjon og salg av energi, distribusjon av energi, utbygging og salg av fiberbredbånd og innholdstjenester, salg av elektroinstallasjonstjenester.
 • Årlig kraftproduksjon ca 4000 GWh
 • Årlig omsetning ca 4 mrd kroner
 • Antall ansatte ca 850 
 
TrønderEnergi 
 • TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS
 • Virksomheten omfattes produksjon og salg av energi samt distribusjon av energi
 • Årlig kraftproduksjon 2 – 2,5 GWh
 • Årlig omsetning ca 1,7 mrd kroner
 • Antall ansatte ca 500