Gå til innholdet

Nye eierkommuner i TrønderEnergi

03.10.2012

PRESSEMELDING: Med forbehold om endelig kommunestyrevedtak i Tydal kommune, vil Tydal kommune komme på eiersiden i TrønderEnergi. Dette gjennomføres i forbindelse med TrønderEnergis kjøp av Tydal Komm. Energiverk.
TrønderEnergi kjøper nettvirksomheten, med alle anleggs- og driftsmidler, samt energiverkets kraftkundeportefølje for samlet 10 MNOK. Tydal kommune vil da eie i underkant av 0,17 prosent av TrønderEnergi.

Formell overtakelse skjer 1. januar 2013.

Samtidig er det klart at Rennebu kommune også trår inn på eiersiden i TrønderEnergi. De kjøper Rissa kommunes utlagte 6.767 B-aksjer for 3,7 MNOK. Dette utgjør nesten 0,07 prosent av TrønderEnergi.

For nærmere opplysninger kontakt:

Finansdirektør Olav Sem Austmo, mobil 976 75 517
Kommunikasjonssjef Kjell Dahle, mobil 958 97 774

Trondheim, 03.09.2012.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS