Gå til innholdet
Bildet viser ordfører Ove Vollan som klippet snora, og åpnet sin første bru. Snorholdere var prosjektleder Ole Kristian Grøtnes og Gudmund Rundhaug fra grunneierne. Foto: Sigrun Overland/Fosnafolket

Bildet viser ordfører Ove Vollan som klippet snora, og åpnet sin første bru. Snorholdere var prosjektleder Ole Kristian Grøtnes og Gudmund Rundhaug fra grunneierne. Foto: Sigrun Overland/Fosnafolket

Nyåpnet bru over elva Skauga

28.05.2013

Ordfører Ove Vollan i Rissa sto for åpningen av den nye brua. Brua er finansiert av TrønderEnergi, og har kostet 6,5 millioner kroner.
Den gamle brua fra 1963 ble også bygd av TrønderEnergi, i forbindelse med utbygginga av Svartelva kraftverk. Den opprinnelige brua var moden for utskifting og TrønderEnergi ville nå bygge ei større og kraftigere bru, ment å vare i hundre år.

- Dette er en stor dag og første bruåpning for meg, jeg håper det ikke blir den siste, sa Vollan under snorklippingen, og erklærte Dyrendahl bru for åpnet. Han roste også TrønderEnergi for å ha tatt ansvar for bygginga av ny bru. Kommunikasjonssjef Kjell Dahle takket på sin side kommunen for deres bidrag, og mente brua vil bedre mulighetene for ferdsel fra Rissa sentrum til friluftsområdet Blåheia.

Gudmund Rundhaug takket for brua på vegne av alle grunneierne. Den vil ivareta det behovet vi har for å drive næring og næringsutvikling her, sa han. Rissa kommune sa også at dette legger også til rette for annen næringsvirksomhet i området. Dyrendahl bru er et samarbeid mellom TrønderEnergi og lokale grunneiere. Brua er bygd i tre og stål.