Gå til innholdet

Siste etappe inn mot land måtte fløtes.

Nettselskapet øker sin undersjøiske formue

23.11.2009

I disse finanskrisetider, …finnes det noen som med viten og vilje lemper 6 millioner kroner på havet? Den 29. oktober var det akkurat det som skjedde. Ny 24 kV sjøkabel mellom Hitra og Frøya var på veg over rekka.
Kabelen inngår som et første tiltak i en større plan for å dra vårt regionalnett helt ut på Frøya. Gamle 66 kV linjer på Hitra skal oppgraderes, ny transformatorstasjon 66/24 kV skal bygges nær Hamarvik på Frøya og ny 24 kV nettstruktur skal i løpet av et par års tid etableres på begge sider av Frøyfjorden. Noe gammelt nett skal rives og forskuttert 66 kV kabel som allerede er lagt i Frøyatunellen, tas i bruk til sitt opprinnelige formål.

Med 5090 meter fersk kobberkabel fra Nexans i Halden, skulle vi denne dagen ta første steg i dette omfattende prosjektet. Herligheten ankom i kveils form i buken av K/F Fjordkabel. Traseen var på forhånd koordinatsatt og beskrevet i detalj på digitale kart. Kabelendenes tilkoblingspunkter var også bestemt.

Utleggingen startet på morgenkvisten fra Flatøysand på Frøya. Her var grøfta på land og et godt stykke ut på grunna tatt opp dagen før. Et perlekjede av oransje trålblåser på blank sjø, markerte at vi var i gang.

Etter et par timer var dykkerne ferdig med sin assistanse på Frøya-siden og startet forberedelsene for landtak av kabel på Hitra. Ikke lenge etter kom det en noe overraskende beskjed. De gamle sjøkablene som vi hadde planlagt å holde god avstand til, lå ikke der de var forventet å ligge! Kabelfartøyet befant seg da omtrent midt ute på Frøyfjorden og nær 3000 meter kabel var allerede lagt.

At de gamle kablene som også er i bruk, ikke lå der de skulle ligge, åpnet for nye muligheter. Ved å velge et annet landtak kunne vi faktisk slippe å bygge om en del høyspentlinje. Besparelsen ble rask kalkulert med en sleik på fingeren -”sånn omtrent 100.000 kroner”. Penger det å!

Nye muligheter gir også ofte nye utfordringer,… det nye landtaket ville kreve noe mer kabel. Ville vi nå land??

Fingeren ble byttet ut med kalkulator og GPS. Meter ble plutselig til nautiske mil, grader og minutter ble til x- og y- koordinater, 3 dimensjonale kartmodeller fra tidligere sjøbunnundersøkelser konkluderte til slutt med at vi faktisk kunne gå for den nye løsningen, kabelen ville rekke helt fram.

Da kabelfartøyet endelig nådde Dolmøya på Hitra var det for lengst blitt mørkt, og en landkrabbe fikk bange anelser om at det her lå an for mer trøbbel. Hvordan få koordinert et 10 talls personer på land med dykkerteam og mannskap om bord, i svarte natta?

Plutselig ble det St. Hans på holmene omkring. Kabelbåten hadde lys ja. Mens vi lå i fjæra og kalkulerte kabellengen enda en gang for å være helt, helt sikker, ble ventetiden lang for guttene på skjæret. Over sambandet kom følgende beskjed: Få vækk d (…..) lyset, å bestæm dåkk!

Kabelen ble omsider andektig kappet om bord for å bli ”akkurat lang nok”, nå var det ingen veg tilbake. Enden ble lagt på blåser utover sjøen og etter hvert fløtet i land. TrønderEnergis lokale krefter manøvrerte beistet med en vekt på 16 kg/m opp over knausene til sin endestasjon Klar for neste steg i prosessen.

Vi la til kai i Dolmsundet etter utført oppdrag ved midnatt.

Kabelen er i skrivende stund ferdig montert og tatt i bruk, som en ekstra sikkerhet i strømforsyning til Frøya når vinterlasten kommer.

Godt jobba!

Anders Kvam
Fagsjef
Plan og vedlikehold


Prosjektleder Per Egil Espnes i et rolig øyeblikk, godt fornøyd med innsatsen.


Kabelleggingen på sjøbunnen blir overvåket med radar og videkamera fra undervannsbåt (ROV).


Guttene i liten båt på havet i svarte natta er fra venstre: Frank Hugo Øien, Roger Sandvik, Hans Thorvalsen og Helge Kristiansen.


Lageret tømmes, snart halvveis.