Gå til innholdet

Når ikke 3 TWh vindkraft innen 2010

15.05.2008

Energimyndighetene innrømmer åpent at det ikke vil være produksjon av 3 TWh vindkraft i 2010. Regjeringen mener likevel at målet er nådd dersom vindkraftanleggene under bygging.
Det er ikke opposisjonspolitikere enige i.
I Stortingsmelding nr. 37 (2000-2001) er regjeringens vindmål referert slik: "Regjeringen har som
mål innen 2010 å bygge ut vindkraftanlegg som årlig produserer 3 TWh (...)" samt å bruke 4 TWh mer vannbåren varme basert på nye fornybare varmekilder, varmepumper og spillvarme.

Innen utgangen av 2008 vil snaue 1 TWh være bygget ut. Utover dette eksisterer det per i dag
ingen nye, konkrete byggeplaner. Regjeringen utlyste nylig en ny støtterunde for vind, men den har
ikke søknadsfrist før til høsten. Olje- og energidepartementet (OED) og Enova sier nå rett ut at det
ikke vil foregå nok produksjon av vindkraft til å oppfylle målet om 3 TWh vind i 2010.

- Vi har innsett at det ikke vil stå ferdig 3 TWh vindkraft i 2010. Det er ikke mulig, men vi vil kunne
sette i gang nok prosjekter til å nå dette målet, sier fungerende direktør for energiproduksjon i Enova, Øyvind Leistad.

Politisk ledelse i OED mener likevel at de har innfridd målet, dersom tilstrekkelig antall
vindkraftanlegg er under bygging i 2010. - Vi må være i gang, spaden må være i jorda. Det holder ikke å ha kontraktsfestet vindkraftanleggene med Enova, for det gir ingen garanti, sier statssekretær Guri Størvold.

I Stortingsmelding 2000-2001 er regjeringens vindmål referert følgende: "Regjeringen har som
mål innen 2010 å bygge ut vindkraftanlegg som årlig produserer 3 TWh (...)". Størvold mener imidlertid at målformuleringen ikke betyr at produksjonen faktisk er i gang. - 3 TWh skal være utløst innen 2010, det står ikke noe i stortingsvedtaket om at det skal være produksjon. Vi ønsker helst at produksjonen skal være i gang, men hvis vi ser på kalenderen er det ikke sannsynlig. Vi kan blant annet ikke vedta at leverandørene skal levere utstyr i tide, sier Størvold, og viser til den lange ventetiden på vindturbiner i det hete leverandørmarkedet for vindkraft.

Stortingspolitikere i energi- og miljøkomiteen reagerer på Størvolds uttalelse. - Dette er en
fordreining av sannheten. Stortingsvedtaket går selvfølgelig ut på at det skal være produksjon, vi er
ikke interessert i om det bygges eller ikke. Det må være i drift, sier stortingsrepresentant Line
Henriette Holten Hjemdal (KrF) i Energi- og miljøkomiteen.

Venstres energipolitiske talsmann Gunnar Kvassheim mener regjeringen nå senker ambisjonsnivået. - Målet er 3 TWh produsert vindkraft innen 2010. Uttalelsen går inn i et mønster
hvor regjeringen ikke leverer de støtteordningene og rammebetingelsene som trengs, og hvor de
justerer målene etterhvert som de ser at mål blir vanskelige å innfri. Kårstø skulle for eksempel renses i 2009, men nå er målet forskjøvet til 2012 eller 2013, sier Kvassheim.

Kilde: Teknisk Ukeblad