Gå til innholdet

TrønderEnergis styreleder, Per Kr. Skjærvik sammen med skolens rektor, James Kyeyune, father Francis (en av skolens støttespiller) – og Rune Malmo (Konsernsjef i TrønderEnergi). Det var Skjærvik som først kom i kontakt med rektor Kyeyune under et møte i Trondheim. (Foto: Rune Olaisen)

Nå sponser vi ungene på Mbabali-skolen

11.12.2009

TrønderEnergis engasjement i Uganda har ringvirkninger – også utover byggingen av det nye vannkraftverket i Bugoye. Nå har TrønderEnergi, sammen med NTE og NEAS, gått inn som støttespiller ved Mbabali Memorial School for Orphans.
TrønderEnergis engasjement i Uganda har ringvirkninger – også utover byggingen av det nye vannkraftverket i Bugoye. Nå har TrønderEnergi, sammen med NTE og NEAS, gått inn som støttespiller ved Mbabali Memorial School for Orphans.

Skolen ligger i en landsby 2-3 mil utenfor Kampala, og har 260 elever. 120 av barna har mistet begge foreldrene på grunn av HIV/Aids. Andre er blitt foreldreløse i forbindelse med at lokale krigsherrer har kidnappet unger og brukt dem som barnesoldater.
– Det finnes to millioner foreldreløse barn i Uganda, forteller Rune Malmo, som besøkte Mbabali-skolen i forbindelse med innvielsen av kraftverket i Bugoye tidligere i høst;
– Aidsepidemien har ridd landet som en mare. Uganda har enorme sosiale og økonomiske problemer, og det er ikke stort vi kan bidra med for å bedre forholdene. Men vi kan i alle fall gjøre vårt til at Mbabali-skolen består. Den sliter økonomisk, og er helt avhengig av pengestøtte fra organisasjoner og private givere. TrønderEnergi bidrar med 25.000 kroner hvert år i fem år framover. NTE er inne med et tilsvarende beløp, mens NEAS har gitt 25.000. Det er altså ikke snakk om særlig store beløp, men vi er innstilt på å utvide engasjementet og finansiere tiltak som kan bedre barnas hverdag, for eksempel gjennom bygningsmessige tiltak. Skolen trenger bl.a. nytt kjøkken og skikkelige latriner.
– Er dette en internatskole?
– Nei. De foreldreløse barna bor hos sin stamme – hos tanter, onkler og andre slektninger. Folk i Uganda har tradisjon for å ta vare på hverandre, de trår til, om de er aldri så fattige. Sjefen for Mbabali-skolen, James Kyeyune, er et godt eksempel. Han har tre unger selv, og kona, som driver frisørsalong, forsørger familien. James tar ikke ut noen lønn som skolens rektor. Likevel har familien åpnet hjemmet sitt for syv foreldreløse barn.

Det finnes ikke mange skoler i Uganda som gir utdannelse til foreldreløse barn. På skolen får ungene dessuten to måltider hver dag: Grøt om morgenen, samt et måltid kl.14, med bønner, erter, linser eller annen frømat. Da vi besøkte skolen var det ekstra stas; denne dagen fikk ungene ris med litt kjøtt til. Det var det første kjøttmåltidet på tre måneder. Kostholdet er nok ganske ensidig.

For oss som kom fra Norge var det sterkt å oppleve fattigdommen i Uganda. På Mbabali-skolen møtte vi sjarmerende, smilende barn som sang og underholdt. Likevel er det ikke vanskelig å forstå at mange av dem må være preget av traumer.
– Dere kommer til å følge denne skolen i årene framover. Hva med mer vannkraftutbygging i Uganda – nå når dere først har fått innpass?
– Det kan bli et nytt prosjekt i Bugoye-området, lenger opp i det samme vassdraget. Der ligger det et gammelt kraftverk, eid av et gruveselskap. Nå forhandles det om overtakelse av dette kraftverket, med sikte på modernisering og mye bedre utnyttelse av vannressursene.

Man vurderer også et nytt vannkraftprosjekt i ei grenseelv mellom Uganda og Tanzania, omtrent på samme størrelse som Bugoye-anlegget ( midlere årsproduksjon; 82 GWh).
Vi har, gjennom Bugoye-prosjektet, etablert en god kontakt med myndighetene i Uganda; TrønderEnergi – og samarbeidspartnerne – leverte kraftverket på budsjett, og i henhold til tidsplanen. Så vi har noe å vise til …


Selbuordføreren, Inga Balstad – som også er fast vararepresentant i TrønderEnergis styre – blir ønsket velkommen av elevene. (Foto: Rune Malmo)


Klasserom på Mbabali Memorial School for Orphans. (Foto: Rune Olaisen)


Matkø foran kjøkkenet. (Foto: Rune Olaisen)