Gå til innholdet

Lettere å skaffe vassdragskompetanse i fremtiden

24.06.2011

Bransjefinansiering til stillinger og forskning ved Institutt for vann- og miljøteknikk, inkludert vassdragslaben, gir synlige resultater melder Energi Norge.
For å få utdannet flere vannkraft-byggstudenter, har Energi Norge organisert et spleiselag, et fellesfinansiert FoU-prosjekt der blant annet TrønderEnergi bidrar.

Hovedmålet med satsingen er å utdanne 20–25 sivilingeniører med fagretning bygg- og vannkraft/vassdragsteknikk ved NTNU pr. år. Gruppen med kandidater skal møte behovene i det norske markedet mht. fagkombinasjon og språk (ref. utredningen vannkraftgruppen – prosjektet Fremtidens byggstudium). Målet skal nåes ved støtte til og i nært samarbeid med NTNUs Institutt for vann- og miljøteknikk.

Prosjektets første aktive år var 2010. Så langt er resultatene lovende, med mer enn en dobling av antall studenter som velger vannkraftfag ved instituttet. Det er nå 85–90 studenter som tar grunnkurs i vannkraftkonstruksjoner i 2010, mot et gjennomsnitt fra tidligere år på omtrent 20–25. For våren 2011 er det 9 norskspråklige studenter som har valgt vannkraftkonstruksjoner og vassdragteknikk som tema, gjennomsnitt senere år på 2–3.

Tema for masteroppgavene for våren 2011 er som følger:

Tilløpstunnel på Brokke kraftverk. Overløp i Farå, utviding av tunnelsystem, kapasitet og luftproblematikk (Agder Energi),

Islast mot lukedammar (Norconsult),

Inntakshydraulikk for inntak Viddal i Hjørundfjorden (Tussa Kraft/Norconsult),

Bygging av kraftverksmagasin i Nepal, Kraftverk Sefi, Nepal. Pre feasibility study (NVE m.fl.).

Modellering av flomløp Innerdal, Orkla (TrønderEnergi),

fjellbolter i betongdammar (Norconsult),

pumpekraftverk i Kvænangen, Troms (Kvænangen Kraft),

is i vassdrag (Cedren).

I tillegg er det nå 2 stk. kvinnelige, norsktalende PhD-studenter i gang med sine studier innen vannkraftrelaterte problemstillinger (inntakshydraulikk, samt hydraulikk og belastninger i vannveien ved ikke-stasjonær kjøring).

Mer om FoU-prosjektet her:

http://www.energinorge.no/skjulte-paagaaende-prosjekter/bransjefinansiering-til-stillinger-og-forskning-ved-institutt-for-vann-og-miljoeteknikk-inkludert-vassdragslaben-article8315-560.html