Gå til innholdet

Kraftkrisen i Midt Norge kan nå nye høyder

11.03.2010

Uka før påske (uke 12) er det meldt utkobling av overføringslinja for kraft mellom Trøndelag og Sverige, dvs Nea – Jerpen. For å øke kapasiteten på denne linjen slik at den kan utnyttes fullt ut har Svenske Kraftnett planlagt en oppdatering . Det betyr at det blir vanskeligere å få nok kraft inn til Midt-Norge i denne uka.
Fra TrønderEnergis side har vi prøvd og få utsatt dette, pga av en allerede anstrengt kraftsituasjon. Dette har ikke blitt tatt til følge.

Vi kan ikke med sikkerhet si hva dette vil bety for strømprisen i Midt-Norge. Men analyser som er gjort av flere selskaper viser stor sannsynlighet for at vi kan få priser i størrelsesorden 2- 2,5 kr/kWh. De aller fleste kunder i Midt-Norge som ikke har fastpris vil bli berørt uansett hvilken kraftleverandør man benytter.

TrønderEnergi Marked som leverandør ønsker heller ikke slike ekstreme priser ut til våre kunder. Situasjonen vi er i - ligger imidlertid på et nasjonalpolitisk plan.