Gå til innholdet

Stemningsbilde fra fundamentstøping

Konsesjon for bygging av vindkraftverk på Frøya

28.06.2012

PRESSEMELDING: Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har i dag gitt konsesjon for bygging av vårt planlagte vindkraftverk på Frøya, samt 420 kV linje fra Storheia i Åfjord kommune til Trollheim i Surnadal kommune.
-Vi er selvsagt fornøyd med at NVE har valgt å gi konsesjon til Sareptas prosjekt på Frøya. Vindkraftplanene på Frøya har hatt et langt lerret å bleke, men selv om prosjektet nå er redusert i forhold til det opprinnelige, så er vi tilfreds med at NVE endelig har gitt et positivt vedtak, sier daglig leder Inger Marie Malvik i Sarepta Energi AS.

-Prosjektet på Frøya er avhengig av nettkapasitet for å kunne realiseres, og er også avhengig av en samordnet nettilknytning inn til Snillfjord.  Uansett vil det ikke kunne tas en investeringsbeslutning før konsesjonen er rettskraftig, nettkapasiteten er avklart og de endelige lønnsomhetsvurderingene er gjort, fortsetter Malvik.

Prosjektet vil, om det blir realisert, bidra til produksjon av fornybar energi både til kraftoppdekking lokalt på Frøya i tillegg til regionen for øvrig. Vi ser fram til å arbeide videre med dette prosjektet, og Sarepta har tro på at dette blir et godt prosjekt, både lokalt på Frøya og for oss, sier daglig leder Inger Marie Malvik i Sarepta Energi AS.

Sarepta Energi AS eies 50/50 av NTE og TrønderEnergi.

 Vedlagt følger også NVEs melding om beslutningene som er tatt, og som også omfatter prosjekter i Snillfjord utenfor Sareptas engasjementer.

Kontaktpersoner:
Inger Marie Malvik, Sarepta Energi,mob 481 42 328
Pål Anders Dahl, NTE, mob  958 97 708
Kåre Lorås, TrønderEnergi Kraft, 958 97 708

Steinkjer/Trondheim 28.06.2012.

Mvh
Kjell Dahle