Gå til innholdet

Markedsdirektør Cathrine Tronstad ankommer Torvet i Klimabussen under åpningen. (Foto: Tore Wuttudal)

Klimaprosjektet i gang

12.06.2009

Prosjektet Klimaråd Underveis, i dagligtale klimaprosjektet, er i gang. Kick off skjedde på Torvet i Trondheim mandag 8. juni. Første besøkskommune var Ørland onsdag 10. juni. TrønderEnergi er en av flere samarbeidspartnere i prosjektet.
Ordfører Rita Ottervik foresto den offisielle åpningen sammen med fykesmann Kåre Gjønnes og fylkesordfører Tore Sandvik.

Se mer fra selve åpningen på prosjektets egen side: www.klimabussen.no  

Prosjektets hovedmål er å formidle informasjon om konkrete handlingsalternativer knyttet til den eksisterende og fremtidige klimasituasjonen for å skape engasjement og handling på alle samfunnsnivå, slik at nasjonale og regionale klimamål blir nådd.

I den delen av prosjektet som omhandler Sør-Trøndelag, hvor vi er med, er følgende samarbeidspartnere involvert:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Sør Trøndelag fylkeskommune, Enova, Transnova, Husbanken, TrønderEnergi, Statkraft Agder Energi Vind, NTNU, Senter for fornybar energi, Statens Vegvesen, KS, NHO, NSB, Jernbaneverket, Nidaros Bispedømmeråd og Grønn Hverdag

Prosjektet er initiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Miljøverndepartementet. Regionalt er prosjektet underlagt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med Sør-Trøndelag fylkeskommune som nærmeste aktør.

Det er opprettet et prosjektstyre hvor alle samarbeidspartnerne er representert.
Prosjektet ledes av Signy Overbye fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, med Dorte Solvang fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som sekretær.


Ordfører Rita Ottervik foresto åpningen. (Foto: Tore Wuttudal)