Gå til innholdet

Klæbu kommune ny eier i TrønderEnergi

19.11.2009

Klæbu kommune har gått inn som den 22. eierkommunen i TrønderEnergi AS. Etter at denne aksjetransaksjonen nå er sluttført er det bare Røros, Rennebu og Tydal av de 25 sørtrønderske kommunene som ikke er inne på eiersida i selskapet.
I tillegg til kommunene eier Nordmøre Energiverk AS 3,99 % av aksjene.

Den største eieren er fortsatt Melhus kommune som eier 14,66 %, men Orkdal eier 11,70 og Trondheim kommune 10 %. De øvrige eierene har en eierandel fra 8,87 % til 0,10 %.

Trondheim 19.11.09

Ole Jørgen Frostad
Kommunikajonssjef

For oppfølging: tlf 73 54 16 57 913 99 657