Gå til innholdet

Julegave til TrønderEnergis eierkommuner

10.12.2008

TrønderEnergis eiere får i disse dager utbetalt til sammen 150 millioner kr. Dette skyldes tilbakeføring av fondsmidler som et resultat av at selskapet tidligere i år solgte den posten det i en periode har eid av aksjer i eget selskap.
For den enkelte eier representerer det beløp fra ca 22 millioner, som Melhus kommune som største eier får, til ca 1,5 millioner kr, som Osen kommune som minste eier får.
 
Trondheim kommune som eier 10 % av selskapet  vil få 15 millioner kr.
 
Disse midlene kommer  i tillegg til 150 millioner kr som tidligere i år er utbetalt som utbytte til de samme eierne.
 
Ole Jørgen Frostad
Kommunikasjonssjef
 
For oppfølging:
Tlf 73 54 16 57/913 99 657