Gå til innholdet
Faksimile fra Adresseavisen 19.08.2016

Faksimile fra Adresseavisen 19.08.2016

Innovasjon på ekte trøndersk

19.08.2016

Kronikk i Adresseavisen 19.08.2016.
 Av adm.dir Ståle Gjersvold og innovasjonsdirektør Ståle Svenning, TrønderEnergi

Det er verken mangel på ideer eller kapital som er den største utfordringen for nye teknologibedrifter i Trøndelag. Det er å finne kunder som har betalingsvilje for reelle forbedringer.

Adresseavisen har gjennom sommeren fasilitert et viktig ordskifte om innovasjon, teknologiutvikling og kunnskapsarbeidsplasser i vår region.

Vi har en utfordring til oss selv og de andre industrielle aktørene i Trøndelag: Vi må gjøre mer!

Selvsagt fordi vi har et samfunnsansvar. Men først og fremst fordi det er vår egen overlevelse i den stadig tettere internasjonale konkurransen som står på spill. Ny teknologi og nye muligheter vil endre makt- og konkurranseforholdene mellom virksomheter, regioner og land fremover.

 

Vi har en klar egeninteresse i at både vi som virksomhet og den regionen vi hører til havner i førersetet, og ikke i baksetet, når disse endringsprosessene skal utspille seg fremover.

 

Og i stedet for å rette pekefingeren mot politikerne og hva andre kan gjøre, retter vi pekefingeren mot oss selv.

Hovedspørsmålet er hvordan Trondheim og Trøndelag kan befeste og videreutvikle sin posisjon som et norsk og internasjonalt teknologi- og innovasjonssentrum?

De siste ukene har det dukket opp mange interessante innspill i Adresseavisen. Alt fra å etablere et teknologimuseum (Torgeir Anda, 27. juli) til å åpne opp Trondheim kommunes kraftfond for investeringer i teknologiselskaper med vekstambisjoner (Adresseavisens sjefredaktør, 6. august).

En fersk EU-rapport (European Innovation Scoreboard 2016, gjengitt i Adresseavisen 9. august) viser at selv om Trøndelag er best i Norge, er vi ikke med i toppklassen i europeisk sammenheng. Trøndelag er god på teknologiforskning, men dårligere på teknologieksport og kommersialisering av teknologi.

Og ja, vi har en vei å gå i Trøndelag, men den bør ikke skremme oss. Vi har nemlig et solid grunnlag:

 1. NTNU og SINTEF bidrar med det viktigste råstoffet for utviklingen av en suksessfull teknologivirksomhet gjennom forskning, nye ideer, samt engasjerte og motiverte studenter og forskere.

 2. Det er etablert en velfungerende infrastruktur for idéutklekking og foredling av ideer gjennom blant andre NTNU Spark, NTNU Accel, Work-Work og Digs.

 3. Regionen har etablert et fantastisk utstillingsvindu og internasjonalt møtested for teknologiutvikling gjennom Technoport

 4. Trøndelag har kapital- og venturemiljøer som ikke er å kimse av. Investinor, Pro Venture, og Viking Venture er alle miljøer som presterer på nivå med de beste i Europa. La oss også trekke frem Innovasjon Norges regionkontor i Trøndelag som er svært dyktige og på fremfoten når det kommer til å bidra til nye spennende virksomheter.

Til sammen er råstoffet, kapitalen, og infrastrukturen vi har rundt teknologiutvikling, innovasjon og kommersialisering i Trondheim noe de fleste andre regioner i Europa kan misunne oss.

Så hva bremser oss? Når alt kommer til alt så er det vel egentlig ikke mangel på ideer eller kapital som er hovedutfordringen til lovende og nystartede teknologiselskaper i Trøndelag.

Det vi ser som en av de viktigste og mest kritiske suksessfaktorene er at nystartede teknologiselskaper tidlig nok i kommersialiseringsfasen finner krevende kunder, og gjennom det sikrer at selskaps- og teknologiutviklingen blir kundedrevet og markedsorientert. Når en ny idé og en ny teknologi får brynet seg på en kunde som har betalingsvilje for reelle forbedringer, og det fungerer – så kan det ta av. Da blir teknologiselskapet attraktivt for kapital og investorer, og har gjennom sine opparbeidede erfaringer gode forutsetninger for å lykkes internasjonalt.

Det er nettopp her vi trønderske industriaktører kommer inn i bildet. Vi må la det bli en uttalt ambisjon å bli enda bedre på å koble gode ideer og ny teknologi med industrielle aktører.

Regionen er heldigvis velsignet med noen sterke industrielle aktører (selv om vi gjerne skulle vært flere) som har vist vilje og evne til å drive frem innovasjon og ta i bruk nye teknologiske løsninger. I næringer hvor det internasjonalt ventes økende grad av innovasjon og nye etableringer fremover, er Trøndelag godt posisjonert innen finans, havbruk, helse, media, IT, olje og gass, og fornybar energi.

 

Så hva bør vi som industrielle aktører gjøre for å styrke innovasjon, teknologi- og næringsutvikling i Trøndelag?

 

 1. Én ting er å bidra med industriell kapital og industrielt eierskap.

 

 1. Enda viktigere er det å engasjere seg i nye virksomheter gjennom å kjøpe tjenester og produkter, være en engasjert og krevende kunde.

 

 1. Men det aller viktigste er at vi har et bevisst forhold til hvordan vi kan skape teknologi- og oppstartsklynger rundt vår egen industri og vår egen virksomhet.

 

Det er lett å skrive og si dette, en annen ting er å gjøre det. I TrønderEnergi jobber vi derfor nå mye med hvordan vi enda bedre kan operasjonalisere disse tankene. Vi ser heldigvis også tegn til at andre trønderske industrivirksomheter jobber med tilsvarende tanker, og flere vil antagelig komme etter.

 

Dette er rett og slett den beste måten for oss som virksomheter å overleve den knallharde internasjonale konkurransen som globalisering og ny teknologi fører med seg. For hvis ikke vi setter oss i førersetet, er det nok av andre virksomheter og regioner som vil gjøre det.

 

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo