Gå til innholdet

Kilde: NVE

Hvorfor så høy nettleie?

12.05.2016

Flere har i det siste stilt seg spørsmål om hvorfor nettleia er så høy.

Nettkunde Erling Næss etterlyste Kongens hjelp til å gjøre noe med dette i innlegget «Har ikke vi stakkars nettleiere betalt nok snart?», i Adresseavisen den 11. mai.

TrønderEnergis nettdirektør Bård Olav Uthus forteller i dette innlegget at myndighetene siden 2013 har økt avgiftsnivået på nettbruken vesentlig, samtidig som TrønderEnergi har effektivisert og satt ned sin del av nettleia:

  

Adressa 130516.png
Faksimile fra Adresseavisen 13.05.16.

Det er nesten 140 forskjellige nettselskaper i Norge. Statistikk fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat viser at TrønderEnergi har Midt-Norges laveste nettleie, og er blant de 10 laveste i landet.