Gå til innholdet
Foto: Robert Bakanamwike

Foto: Robert Bakanamwike

Hjelp til flomofre i Uganda

08.05.2013

TrønderEnergi har i dag bevilget 200.000 kroner til flomofrene i det vestlige Uganda. En 100-årsflom inntraff i området 1. mai, og foreløpig har åtte liv gått tapt.
Rundt 18.000 mennesker fordelt på 3.000 husstander er direkte berørt. Mange av husene er skyllet vekk. Det er spesielt elvene Nyamwamba, Rwindi, Ssebwe og Mubuku som har vokst langt ut over sine bredder.

Mubuku-vassdraget, hvor vårt kraftverk Bugoye ligger, har vært gjenstand for endring av elveløp. Dette medfører utfordringer i forhold til vanntilførselen til kraftverket. Også de andre kraftverkene i vassdraget har betydelige driftsproblemer som følge av flommen. Vanntilførselen til Bugoye er betydelig svekket og kraftverket som har en kapasitet på 14 MW, har nå vann til kun 1,5 MW.

Midlene fra TrønderEnergi kanaliseres via Røde Kors, i forståelse med Norges ambassade i Kampala.

Bildene er fra "vårt" vassdrag i dalføret.

Du kan lese mer her: 
http://www.newvision.co.ug/news/642436-red-cross-seeks-sh1-8b-for-kasese-floods-victims.html