Gå til innholdet
Halvårsrapport første halvår 2016

Halvårsrapport første halvår 2016

30.08.2016

Fokus på effektiv drift og strategisk posisjonering.

Kraftbransjen står de nærmeste årene foran en periode med antatt lave kraftpriser og behov for større investeringer. I tillegg kommer klimautfordringen, teknologisk utvikling og kraftbransjens behov for strukturendringer inn som sentrale endringsdrivere. TrønderEnergi møter disse utfordringene med et samtidig fokus på effektivisering og utvikling.
TrønderEnergi oppnådde første halvår 2016 et driftsresultat på 296 millioner kroner, mot 202 millioner kroner for samme periode i 2015.

Energisegmentet bidrar med et driftsresultat på 137 millioner kroner mot 74 millioner kroner i fjor. Det forbedrede resultatet skyldes noe høyere kraftproduksjon, noe høyere kraftpriser, samt en realisering av eiendeler knyttet til vindkraft som har gitt en engangs resultateffekt på 35 millioner kroner.

Nettvirksomheten har et driftsresultat på 157 millioner kroner, som er på samme nivå som samme periode i fjor. Nettleia kundene betaler ble satt ned 1. oktober 2015, og det vil påvirke nettselskapets inntektsside gjennom hele 2016.

Forretningsområdet Kunde bidrar med et driftsresultat på 20 millioner kroner for første halvår, hvorav 13,8 millioner kroner skyldes urealiserte gevinster på kraftkontrakter. TrønderEnergi Marked fortsetter å ta markedsandeler i Trøndelag og har hatt en vekst på 15 % i første halvår.

TrønderEnergi har i første halvår 2016 satt i gang en konsernovergripende prosess for å styrke konkurranseevnen ytterligere. Mer effektiv drift, kontinuerlig forbedring, og tiltak for økte inntekter er prioriterte arbeidsområder fram mot 2018.

Konsernet er midt i gjennomføringen av et pensjonsprosjekt med overgang fra ytelses- til innskuddspensjon. Den nye pensjonsordningen vil bli en god, konkurransedyktig og fleksibel ordning for selskapets ansatte, samtidig som den i et kostnadsperspektiv skal gi større forutsigbarhet for selskapet, og på lengre sikt bli mer kostnadseffektiv.

TrønderEnergi jobber målrettet for å styrke egen forretningsutvikling, samt bidra til regional og nasjonal innovasjon og teknologiutvikling. Dette innebærer samarbeid med NTNU og SINTEF, samt utviklingsaktiviteter knyttet til distribuert energiproduksjon, energilagring og effektstyring.

Halvårsrapport 2016

For oppfølging og ytterligere kommentarer:

konsernsjef Ståle Gjersvold, mobil: 916 13 457
finansdirektør Olav Sem Austmo, mobil: 976 75 514
kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem, mobil: 414 32 558
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo