Gå til innholdet

Godt resultat i TrønderEnergi

24.04.2012

PRESSEMELDING: TrønderEnergi-konsernet hadde i 2011 et resultat før skatt på 358 millioner kr mot 222 millioner kr i 2010. Etter skatt er årsresultat på 189 millioner kr mot 84 millioner kr i 2010.
I TrønderEnergi AS ble årsresultat etter skatt 205 millioner kr. Driftsresultatet for konsernet ble 500 millioner kr i 2011 mot 339 millioner kr i 2010.

Utbyttet er satt til 163 millioner kroner. Dette beløpet går til fordeling blant selskapets 22 eierkommuner i Sør-Trøndelag, samt Nordmøre Energiverk AS (NEAS).

TrønderEnergi er fornøyd med fjorårets resultat.

Konsernet rigges nå for å møte utfordringen med å øke vedtatt produksjonsmål fra dagens 2 TWH til 3 TWH i 2020.

TrønderEnergi kjøpte Statoils 50 prosents aksjepost i Sarepta Energi AS i 2011, et selskap Statoil hadde sammen med NTE. Selskapet Sarepta Energi utvikler videre konseptet med utbygging av fire vindkraftverk på Fosen, Flatanger og Ytre Vikna.

Dette faller tidsmessig nesten sammenfallende inn med at vi fikk et felles sertifikatmarked med Sverige på plass, noe som er en forutsetning for utbygging av en fornybar-kilde som det vindkraft representerer. Finansieringen av de samlede utbyggingskostnader som vil påløpe fram mot 2020 er en krevende oppgave.

Som en del av arbeidet med å styrke egenkapitalen i konsernet, gikk KLP inn på eiersiden i nettselskapet med et samlet beløp i investering og lån på 750 millioner kroner i løpet av 2011.

Klikk her for å lese hele årsrapporten.

For nærmere opplysninger kontakt:

Konsernsjef Ståle Gjersvold, mobil 916 13 457
Konst. kommunikasjonssjef Kjell Dahle, mobil 958 97 774


Trondheim,24.03.2012.
Kjell Dahle
Konst. kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS