Gå til innholdet

Godt årsresultat for TrønderEnergi

27.04.2010

Resultatregnskapet for TrønderEnergikonsernet viser et årsresultat etter skatt på 230,9 millioner kr mot 91,2 millioner kr i 2008. Årsresultatet for morselskapet TrønderEnergi AS ble 221,8 millioner kr mot 114, 5 milllioner året før.
Driftsresultatet ble på 264,3 millioner kr mot 401,3 millioner kr i 2008.

Årsproduksjonen ble i fjor på 2105 GWh, som er 120 % av gjennomsnittet de siste ti år. Av den samlede kraftproduksjonen ble i underkant av 200 GWh produsert i Valsneset og Bessakerfjellet vindkraftverk.

Systemprisen på Nord Pool for året 2009 ble 30,7 øre/kWh i 2008. Gjennomsnittlig områdepris i vårt område ble i 2009 31,1 øre/k Wh mot 42,1 øre/kWh i 2008..

Skattekostnaden for konsernet ble på 110,1 millioner kr mot 127,9 millioner kr i 2008.

Sum egenkapital utgjorde 2.264 millioner kr ved utgangen av 2009 mot 2.178 millioner kr i 2008. Egenkapitalandelen var 49,7 % mot 49 % året før.

Trondheim 27.04.10
Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef

Kontaktinfo:
Direkte: 73 54 16 57
Mobil: 913 99 657
E-post: ojf@tronderenergi.no