Gå til innholdet

Våre tre representanter for TronderPower Ltd i Bugoye på plass i kontrollsentralen på Berkåk, fv: Bakanwike Robert, Amos S. Oburu og Lemuresuk Losio Chaplin.

Gleder seg til Bugoye-kraft

09.03.2009

-Vi gleder oss til å komme i gang. Det er enighet mellom de tre afrikanerne Lemuresuk Losio Chaplin, Bakanamwike Robert og Amos S. Oburu som i uke 11 var på besøk i Trondheim og Berkåk.
Og det de gleder seg til er idriftssettelsen av kraftverket i Bugoye i Uganda 15. september. Alle tre er ansatt i vårt selskap TronderPower Limited (TPL).

Det er en praktfull marsfredag med to plussgrader på Berkåk, og de tre kunne de forberede seg på avslutningen av oppholdet og hjemreisen til Uganda dagen etter.
-Hva overrasket dere mest da dere kom til Norge?
-All snøen og kulden. Dette er vi ikke vant til, hjemme er det 25 grader pluss nå, her er det alt for kaldt, smilte sjefen, Lemuresuk Losio Chaplin. Han blir lokal driftssjef for Bugoye-verket og har tittelen Operations manager.

Velutdannet
Lemuresuk Losio Chaplin er 52 år og seksbarnsfaren er utdannet sivilingeniør fra Minsk i Hviterussland. Han blir en av sannsynligvis seks mann som skal jobbe i kraftverket i Bugoye til daglig. I tillegg kommer seks personer som hyres inn av et lokalt vaktselskap for å ta seg av sikkerheten.

Med på studieturen til Berkåk var også Bakanwike Robert (31) og Amos S. Oburu (36). Robert får ansvaret for det bygningsmessige i Bugoye, mens Oburu er ansvarlig for det mekaniske. Elektro-ansvaret har Losio Chaplin selv, i kraft av sin bakgrunn som sivilingeniør elektro.

Populært
De tre kan berette om stor lokal velvilje til TronderPower Ltd. Lokale inngrep for å få bygget kraftverket har ikke vært problematisk.

-Velviljen til dette er veldig stor hos oss og i vårt folk, forteller Bakanmwike Robert.
-Hva er den største grunnen til at det er slik?
-Det er flere grunner, men jeg tror den største grunnen er mulighetene til å få jobbe der, forteller Lemuresuk Losio Chaplin. Han har allerede signalisert at han ønsker å leie inn lokale krefter når oppdragenes art tilsier det.

Utfordringer
-Hva blir de største utfordringene for dere når dere tar over driften av kraftverket i Bugoye?
De tre svarer individuelt.
-For meg blir det konstruksjonene og sørge for at vedlikeholdet blir godt nok, sier Bakanwike Robert.
-Jeg ser for meg at den største utfordringen blir å skaffe nok vann til å optimalisere produksjonen, sier Amos S. Oburu.
-For min del tror jeg det blir å få alt det elektriske utstyret til å fungere over tid, sier Lemuresuk Losio Chaplin.
-Og hvordan blir den daglige kontakten med Berkåk?
-Det blir jo en satelittlink og vi har jo telefon, så det tror jeg vil gå fint, sier Losio Chaplin.

Ros
Bugoye-sjefen avviser kontant spørsmål om det er fare for sikkerheten til ansatte og kraftverket i Bugoye.
-Det foreligger absolutt ingen problemer med sikkerheten, sier han bestemt.
-Hvordan har du opplevd møtet med våre ansatte i TrønderPower LTD?
-Det er gode folk. Nordmennene er ærlige, åpne og hardtarbeidene. Og det sier jeg ikke fordi jeg, må, smiler Losio Chaplin og ramser opp en rekke andre nasjoner som han har opplevd ikke har de samme kvalitetene. Hvilke skal vi la ligge her, men vi ønsker de tre lykke til i jobbene sine. De er en del av TrønderEnergi-familien og desidert på vårt sydligste punkt i konsernet.

Kjell Dahle

(Les mer om TrønderEnergi og kraftutbygging i Uganda her).