Gå til innholdet
Gjevilvatnet senkes

Gjevilvatnet senkes

30.09.2013

Pressemelding: I forbindelse med erosjonssikring ved Rauøra ved Gjevilvatnet, har TrønderEnergi AS fått tillatelse fra NVE om avvik fra manøvreringsreglementet for Gjevilvatnet.
Tillatelsen gjelder fram til 15. oktober 2013. I perioden 15. juli – 15. oktober er kravet en meter under høyeste regulerte vannstand (HRV) som er på kote 660,80 m.o.h.

Etter 15. oktober er det ingen krav om magasinfylling.

Arbeidet som skal gjøres innebærer at vegetasjonskanter i strandsonen skal sikres og ravinen i det gamle utløpet av Gjørdøla på Rauøra skal plastres og bygges opp. Tiltak i ravinen er planlagt ned til kote 652, det vil si 9 meter under HRV.

Oppdal kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har overfor NVE samtykket i planene.

Det er viktig for oss at folk ved Gjevilvatnet blir kjent med planene, ikke minst for de som skal ta opp båter og annet utstyr.

Arbeidet blir påstartet cirka 10. oktober og går fram til cirka 1. desember. Vi ser for oss at arbeidet tas opp igjen i mai 2014 og ferdigstillelse senest 1. juli 2014.

For nærmere opplysninger kontakt:
Avdelingsleder Drift i TrønderEnergi Kraft AS, Stig Løfshus, telefon 908 64 868.


Trondheim, 29.09.2013.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS