Gå til innholdet

Get kjøper Loqal fra TrønderEnergi

05.04.2013

PRESSEMELDING: Bredbåndsselskapet Loqal får nye eiere når digital tv- og bredbåndsselskapet Get nå kjøper Loqal fra Trønder Energi. Loqal er i dag en viktig leverandør av bredbåndstjenester til næringslivskunder, boligsammenslutninger og enkeltkunder i Midt-Norge. Selskapet har i dag mer enn 26 000 sluttkunder.
TrønderEnergi har siden 2011 arbeidet målrettet med en strategisk fokusering mot  produksjon av fornybar energi og nettvirksomhet. Salg av virksomheter som ikke tilhører kjernevirksomheten er en del av denne strategien. Dette er bakgrunnen for at TrønderEnergi i dag har inngått en avtale om å selge aksjene i Loqal til Get.

-Vi innser at TrønderEnergi i lys av ønsket om å spisse konsernets ressurser mot fornybar energiproduksjon og nettvirksomhet ikke lenger er den beste eieren for Loqal. Get er en solid og profesjonell aktør vi har samarbeidet med i lang tid, og vi mener Get er den beste aktøren til å videreutvikle virksomheten i Midt-Norge, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Midt-Norge er viktig for Get, og med Loqals solide infrastruktur, kompetanse og sterke lokale tilstedeværelse, blir Loqals organisasjon Gets spydspiss i den videre satsingen i regionen.

- Get har siden 2009 levert produkter til Loqals kunder, og vi er glade for at vi nå sammen med dyktige medarbeidere i Loqal kan øke satsingen og skape bedre konkurranse og valgfrihet for kunder i Trøndelag, sier administrerende direktør i Get, Gunnar Evensen.

Selv om Get nå kjøper Loqal, fortsetter organisasjonen som en sterk enhet med fokus på lokal kundehåndtering og nærhet til markedet i Midt-Norge.

- Get er Norges mest innovative digital-tv og bredbåndsselskap og på vegne av Loqal og våre kunder er jeg svært glad for at vi nå blir en del av Get familien. Med Get får vi tilgang til økte ressurser og en nasjonal infrastruktur og dette er viktig for både privat- og bedriftskundene våre, sier daglig leder i Loqal, Alf Egil Husby.

Gets kjøp av Loqal forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet. Godkjennelsen er forventet innen utløpet av april.

Get har over 650 ansatte og leverer tjenester til mer enn 470 000 hjem i hele Norge, både gjennom eget- og 36 partnereide nett. Get leverer på alle fiberteknologier til både privat- og bedriftsmarkedet. 

For ytterligere informasjon:

Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 976 75 514
Informasjonssdirektør i Get, Øyvind Husby 934 44 140
Daglig leder Loqal, Alf Egil Husby 922 66 850
Kommunikasjonssjef Kjell Dahle 958 97 774

Trondheim, 5. april  2013.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS