Gå til innholdet

Frøya vindkraftverk - et samarbeidsprosjekt med NTE

21.03.2012

Frøya vindkraftverk i Frøya kommune ble omsøkt i 2004 av TrønderEnergi Kraft AS (TEK) og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Tilhørende nettilknytning ble omsøkt av TrønderEnergi Nett AS (TEN).
TEK og NTE Energi AS søker herved om en planendring av vindkraftverket som er tilpasset eksisterende innmatingskapasitet på Frøya. Planendringen medfører en redusert utbyggingsløsning av vindkraftverket, som blir liggende innenfor tidligere omsøkt planområde.

Planendringssøknaden omfatter en teknisk beskrivelse av den nye planen med tilhørende beskrivelse av endrede konsekvenser i forhold til den konsekvensutredning som ble oversendt i 2004.

 Les/last ned planendringssøknaden som PDF her

Eller bla i søknaden her: