Gå til innholdet

Fra trainee i TrønderEnergi til kraftverksjef i Afrika

16.02.2011

I rakettfart har hun tatt steget fra å sitte på skolebenken til å bli kraftverkssjef i så vel i Trøndelag som i Uganda. Det er kraftverket Bugoye som ligger i byen Kasese sørvest i Uganda, Idunn Finnganger bl.a. er kraftverksjef for.
Idunn er utdannet sivilingeniør i elkrafteknikk ved NTNU og var ferdig med studiene i 2009. Hun startet som trainee i TrønderEnergi 1 september samme år og ble ansatt i selskapet i august 2010.

Hun har alle nye kraftverk i TrønderEnergi som sitt ansvarsområde, utenfor eget driftsområde. Uganda er definitivt utenfor eget driftsområde og arbeidsveien er lang.

Bugoye er et vannkraftverk med en installert effekt på ca 14 MW og en middelproduksjon på ca 85 GWh. "Kraftverket ble satt i drift i fjor høst, men for tiden driver jeg med et implementeringsprosjekt for drift og vedlikehold for å bringe kraftverket inn i en varig driftsfase", sier Idunn.

Det er i dag 14 ansatte på kraftverket, med en stab på 5 i Kampala. Alle er ansatt i TPL, TronderPower Ltd, som er datterselskap til TrønderEnergi. Bortsett fra norsk direktør, er alle ansatte lokale innbyggere i Uganda. Arbeidsspråket er hovedsakelig engelsk, men de lokale arbeiderne imellom går det på både engelsk, swahili eller annet lokalt språk.

Hvordan er arbeidsforholdene og kulturen?

Arbeidsforholdene i Uganda er stort sett tilfredsstillende, men det er fortsatt en vei å gå for å få til skikkelig rammeverk for drift og vedlikehold. Å få på plass gode rutiner og rammeverk som sikrer godt arbeidsforhold og optimal drift er hovedfokus i startfasen. "Det ugandiske folk er generelt veldig imøtekommende, hyggelige og ikke minst høflige" sier kraftverkssjefen. Kulturen er preget av forholdene de lever under, men de gjør det beste ut av hva de har. Sikkerhet og vedlikehold har tradisjonelt ikke hatt spesielt høy fokus i slike områder, men arbeiderne er derimot meget løsningsorienterte. Med forskjellig hell sett med norske øyne. De fleste livnærer seg av enkelt jordbruk eller arbeider på plantasjer eller i industri. Selv om forholdene ikke kan i sammenlignes med norske forhold er menneskene blide og positive. De ansatte på kraftverket er meget lærevillig og motiverte for den kommende opplæringen/treningen, de er kunnskapshungrige. Skole er også viktig for familiene i Uganda, foreldrene ønsker utdanning for sine barn i den utstrekning de har penger til det.


Veien fremover

I løpet av kommende år vil vi kontinuerlig bidra til å få brakt Bugoye kraftverk over i en stabil driftsfase, i likhet med de øvrige kraftverk som TrønderEnergi har i produksjon. "Det er fortsatt et stykke igjen, men vi er på god vei", sier Idunn. Strekningen mellom Trondheim og Uganda er lang og vi må jobbe iherdig for at den lokale organisasjonen i størst mulig grad blir så selvdreven som mulig. Det vil selvsagt kreve en del ressurser og tid fra vår organisasjon her hjemme for å lære opp og følge opp kraftverket i en periode fremover, sier hun.


Kanalen og gjengen som jobber der

Det er flere nye prosjekter under planlegging internasjonalt. En viktig faktor for å lykkes er at vi tenker drift og vedlikehold på et tidlig stadium, slik at overgangen fra byggefase til driftsfase går så smertefritt som mulig.

Idunn jobber til daglig ved TrønderEnergi sine lokaler i Trondheim og reiser nedover til Uganda ved behov. Neste tur blir i slutten av november.