Gå til innholdet

Enighet om prinsipper for nettfusjon i Sør-Trøndelag

16.09.2009

Pressemelding: Trondheim Energi og TrønderEnergi har i dag blitt enige om prinsipper for en nettfusjon i Sør-Trøndelag.
Selskapene vil nå starte kommersielle forhandlinger med felles intensjon om å fusjonere nettselskapene Trondheim Energi Nett og TrønderEnergi Nett.

Fusjonen gjennomføres ved at TrønderEnergi fra det antatte fusjonstidspunktet 1.1.2010 kjøper seg opp til en eierandel på 51 prosent av det fusjonerte selskapet, og samtidig forplikter seg til å kjøpe de resterende 49 prosent av selskapet fra 1.1.2013. Verdien på de fusjonerende selskapene vil bli fastsatt gjennom forhandlinger.

Fusjonen vil føre til en utjevning av nettleien mellom de to nettområdene. Partene er enige om at formålet med fusjonen er å bringe selskapet i front blant de mest effektive nettselskapene i Norge. Dette vil på sikt kunne gi nettkundene enda lavere nettleie og eierne bedre avkastning på kapitalen.

Trondheim Energi og TrønderEnergi vil med dette legge grunnlaget for en restrukturering av nettvirksomheten i Sør-Trøndelag mot en mer ressurseffektiv struktur, til beste for nettkundene, selskapene og selskapenes eiere.

- Dette er en løsning som understreker Statkrafts rolle som industriell utvikler, der vi sammen med regionale aktører finner frem til gode løsninger. Som eier av Trondheim Energi ser vi etableringen av det fusjonerte selskapet som en naturlig følge av ambisjonen om å bidra til en bedre og mer effektiv nettvirksomhet i Norge, sier Jon Brandsar, konserndirektør i Statkraft og styreleder i Trondheim Energi.

- TrønderEnergi ser positivt på denne løsningen, fordi dagens eiere av nettvirksomhetene samarbeider om å legge grunnlaget for et sterkt og effektivt nettselskap som kommer i regionalt eie, sier styreleder Per Kristian Skjærvik i TrønderEnergi.

Nå skal partene fremforhandle fusjonsavtale og øvrige avtaler. Målet er å sikre etablering og drift av selskapet i tråd med intensjonene, samt å ivareta de ansattes interesser og rettigheter ved fusjonen.

Målet er å gjøre fusjonen gjeldende fra 1.1.2010.

Trondheim 16.09.09
Ole Jørgen Frostad
Kommunikasjonssjef i TrønderEnergi

For videre oppfølging:
Styreleder Per Kristian Skjærvik tlf 907 27 533
Konsernsjef Rune Malmo tlf 913 99 660
Kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad tlf 913 99 657