Gå til innholdet

GLADMELDING: Lykkelige vinnere av KVOs jubileumsfond. I 1. rekke: Ordfører Bjørn Rogstad i Rennebu kommune, daglig leder May Britt Svorkdal Hess i Rennebu Frivillighetssentral og styreleder Per N Hagen i Kvikne Nasjonalparksenter. Bak er representantene for Kraftverkene i Orkla, styreleder Bjørn Hølaas, prioduksjonssjef Knut Ivar Nyhaug og daglig leder Leidulv Gagnat. (Foto: Åge Hojem)

En halv million i kraftmidler

26.09.2008

BERKÅK: Kraftverkene i Orkla delte fredag ut 500.000 kroner til allmennyttige formål i anledning feiringen av 25-årsjubileet for utbyggingen av Orkla og Grana-vassdraget.
Jubileet ble markert fredag, på dagen 25 år etter at de daværende fylkesmennene Odvar Norli og Einar Moksnes trykket på knappen i Brattset kraftverk og markerte at anlegget var offisielt åpnet. 

Kvikne Nasjonalparksenter fikk 225.000 kroner til restaurering av Vollan bru på Kvikne, og prisen som ble utdelt av styreleder Bjørn Hølaas og daglig leder Leidulv Gagnat i Kraftverkene i Orkla. Styreleder Per N. Hagen fra Tynset tok i mot på vegne av mottaker. 

Rennebu kommune fikk 200.000 kroner til utvikling av det såkalte Rebus-torget på Berkåk. Ordfører Bjørn Rogstad tok i mot på vegne av Rennebu kommune og han orienterte om utbyggingen av torget som har en samlet prislapp på 5,6 millioner kroner. 

Frivillighetssentralen i Rennebu fikk 75.000 kroner til utvikling av Frivillighetens hus på Berkåk og frivillighetssentralen var representert ved daglig leder May Britt Svorkdal Hess.