Gå til innholdet

Daglig leder i TrønderPower Gunnar Salseggen, direktør i Norfund Kjell Roland, presidenten i Uganda Yoweri Museveni, leder for utenlandssatsningen i TrønderEnergi Jon Einar Værnes og Kåre Koksæter fra Multiconsult.

Bygger helse og kompetanse med ren kraft

08.10.2009

- For innbyggerne i Bugoye betyr kraftverket rent drikkevann, bedre helse, utdanning og arbeid. For TrønderEnergi gir det god avkastning, verdifull kompetansebygging og et bevisst bidrag til renere energiproduksjon og mindre CO2-utslipp.
Jon Einar Værnes, ansvarlig for utenlandssatsingen i TrønderEnergi, er begeistret. 7. oktober ble selskapets vannkraftverk i landsbyen Bugoye i Uganda offisielt åpnet. Værnes mener bestemt at det allerede er en suksess.

Bygger kompetanse
- For oss har denne utbyggingen flere verdifulle aspekter. I Midt-Norge er utbyggingspotensialet for vannkraft i ferd med å tynnes ut, og vi har lite nybygging. Til gjengjeld har vi mange kraftverk som trenger vedlikehold og fornying. Det betyr at vi må anstrenge oss for å opprettholde og, ikke minst, videreutvikle kompetansen på nye vannkraftutbygginger. Prosjekter i andre deler av verden gir oss glimrende anledning til det, forklarer Værnes, som har mange års erfaring fra kraftutbygging i Afrika. Fremmed klima, natur og kultur gir utfordringer som tvinger TrønderEnergi til å tenke nye løsninger.

Ansvar og avkastning
Værnes legger ikke skjul på at kraftverket i Bugoye vil gi god avkastning til kraftselskapets midtnorske eierkommuner. - En beregnet årsproduksjon på 82 gigawattimer (GWh) er god butikk og gjør oss i stand til å nå målene om å skape verdier for eierne våre, fastslår Værnes. Like sterkt understreker han betydningen av de store samfunnsmessige verdiene utbyggingen skaper i Uganda.

– Gjennom dette prosjektet får vi lov til å forvalte store naturressurser. Da må vi også ta ansvar og skape avkastning for samfunnet vi opererer i, mener Værnes. Forretningsstrategien er i tråd med norsk og internasjonal bistandspolitikk som legger vekt på fornybar energi, næringsutvikling og gjensidig økonomisk utbytte.

Bidrar til næringsutvikling
Energien kraftverket skal produsere, tilsvarer ikke mer enn strømforbruket til fire tusen norske husstander. I Uganda vil kraftverket øke den nasjonale strømforsyningen med sju prosent. Myndighetene har som mål å øke brutto nasjonalprodukt, blant annet gjennom økt satsing på turisme og kaffe- og teproduksjon. Ifølge president Yoweri Museveni gir et kraftverk som det TrønderEnergi bygger, muligheter til å øke næringsaktiviteten.Foto: Erik Solheim og presidenten Yoweri Museveni i Uganda (med hatt). Dame i grønn kjole er den norske ambassadøren, og mannen i grå dress med gult slips er energiministeren i Uganda Daudi Migereko

Også for lokalsamfunnet skaper kraftverket verdier. - Dette er det første prosjektet vårt utenfor Norge. For å sikre at vi skaper reelle verdier for samfunnet vi opererer i, følger vi retningslinjene som Verdensbanken har fastsatt. I tillegg har vi pålagt oss egne krav, forteller Værnes.

Drikkevann til 11 byer
Det har blant annet medført konkrete prosjekter innen helse, utdanning og levekår. – Elva var den tradisjonelle drikkevannskilden i området. Men elvevannet var langt fra rent og førte til sykdom i befolkningen. Nå bruker vi elva til kraftproduksjon. Til gjengjeld har vi funnet en kilde med rent, friskt vann som vi har lagt i rør både til Bugoye og til ti andre landsbyer i regionen, forteller Værnes.

TrønderEnergi har også bygd en ny helsestasjon og utedoer for å hindre spredning av sykdommer, og investerer i utdanning og kompetansebygging blant lokalbefolkningen. Under byggingen av kraftverket arbeidet 300 lokalt bosatte på prosjektet, delvis gjennom lokale leverandører som TrønderEnergi engasjerte. - For å skape verdier som strakk seg lenger enn anleggsperioden, valgte vi å tilby et fagutdanningsløp. Innen anleggsperioden var over, hadde 60 av de 300 arbeiderne tatt fagbrev i et håndverksfag. Når anlegget kommer i drift, skal 15 godt skolerte personer stå for den daglige drifta i tett kontakt med oss, sier Værnes.

Lokale verdier
Han mener satsingen på helse, utdanning og levekår ikke er mer enn en må forvente av et selskap som TrønderEnergi. – Vi har et ufravikelig krav om at virksomheten vår skal gi verdier tilbake til lokalsamfunnet vi opererer i, enten det er i eierkommunene i Midt-Norge, eller i en landsby i Uganda, mener Værnes.

Faktaboks:

  • TrønderEnergi er en av Midt-Norges største leverandører av elektrisk kraft, og eier eller har andeler i til sammen 18 kraftverk og to vindkraftverk.
  • Selskapet skal bidra til å redusere fremtidige klimaendringer ved å produsere ren, fornybar energi fra vann og vind.
  • Selskapet arbeider langsiktig for å skape verdier for eiere, kunder, medarbeidere og samfunn gjennom miljøvennlig energiproduksjon, energidistribusjon og industriell utvikling.
  • 7. oktober 2009 åpnet selskapets første utenlandssatsing, et nytt vannkraftverk i Bugoye i Uganda. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim stod for åpningen sammen med Ugandiske myndigheter.
  • Dette er det første norske vannkraftverket i Afrika finansiert av privat næringsliv.
  • Kraftverket har en installert effekt på 13 megawatt (MW) og får en årlig produksjon på 82 gigawattimer (GWh).
  • Investeringene er på 56 millioner US-dollar, eller om lag 325 millioner kroner.
  • TrønderEnergi samarbeider om finansieringen med det statlige organet Norfund, mens det norske konsulentselskapet Norplan har vært samarbeidspartner om utbyggingen.