Gå til innholdet

Brungfjellet vindkraftverk - Melding og forslag til utredningsprogram

08.02.2012

Gjennom Fornybarhetsdirektivet i EUs energi- og klimapakke, samt etableringen av det felles elsertifikatmarkedet med Sverige, er Norge forpliktet til å bygge ut mer fornybar energi fram mot 2020.
TrønderEnergi Kraft AS (TEK) har påbegynt planleggingsarbeidet av et mulig vindkraftverk, kalt Brungfjellet vindkraftverk. Planområdet omfavner Brungfjellet, Sandafjellet og Litlfjellet i Klæbu og  Melhus kommuner i Sør-Trøndelag fylke, som begge er eierkommuner av TrønderEnergi AS. Med bakgrunn i plan- og bygningslovens bestemmelser presenterer TEK med dette forhåndsmelding med tilhørende forslag til utredningsprogram for Brungfjellet vindkraftverk.

Hensikten med meldingen er å gi informasjon om planleggingsarbeidet og tilrettelegge for medvirkning fra myndigheter, organisasjoner og privatpersoner. Meldingen skal også gi et grunnlag for høringsinstansene som skal gi innspill til videre utredninger som prosjektet må gjennomføre for  å kunne synliggjøre alle konsekvenser ved en realisering.

 Last ned meldingen som PDF her, eller bla i dokumentet nedenfor: