Gå til innholdet

BØRSMELDING: Mulig styrking av egenkapital for TrønderEnergi

12.04.2011

Styret i TrønderEnergi AS vurderer å styrke konsernets egenkapital med i størrelsesorden NOK 750 millioner for å stå bedre rustet til å realisere ambisjonene om fortsatt vekst innenfor kjerneområdene.
En eventuell egenkapitaltilførsel skal skje uten endring av vedtektene i TrønderEnergi AS. Dette vil sikre at TrønderEnergi AS fortsatt vil være et offentlig eid selskap.

Videre har styret uttalt at en kapitaltilførsel primært bør skje gjennom salg av aksjer og/eller tilførsel av ny egenkapital i datterselskaper. TrønderEnergi AS har i denne sammenheng engasjert Arctic Securities ASA og SpareBank1 SMN Markets som finansiell rådgiver og vil i samarbeid med rådgiverne iverksette prosessen med å gjennomføre tiltak for å styrke egenkapitalen i konsernet.

For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med:
Kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad, +47 91 39 96 57, ole.jorgen.frostad@tronderenergi.no

eller

Finanssjef Olav Sem Austmo, +47 97 67 55 14,
olav.sem.austmo@tronderenergi.no
Trondheim, 12. april 2011

Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef