Gå til innholdet

Fra åpningen av Bessakerfjellet I

Bessakerfjellet II vindpark

01.07.2011

Ikke før vi fikk den gledelige meldingen om at vi fikk tilslaget på Statoils andel i de planlagte vindkraftanleggene i det som kalles Sarepta, før det kom melding fra Olje- og energidepartementet om konsesjon på Bessakerfjellet II.
Dette er et vindkraftverk i Roan kommune, og som navnet sier, er dette en utvidelse av det som i dag heter Bessakerfjellet vindkraftverk. Bessakerfjellet II vil ha en installert effekt på inntil 10 MW, og en produksjon på om lag 25 GWh per år og vil bestå av 4 eller 5 vindturbiner.

Dette vil gi oss muligheten for å utnytte eksisterende infrastruktur i stor grad, slik at dette er å betrakte som en utvidelse av dagens anlegg. Både dagens nettilknytning og transformatorkapasitet er prosjektert for denne utvidelsen.